Науката все още няма отговор на въпроса как е възникнал живота на Земята. Ново проучване идентифицира структурите на протеините, които може да стоят в основата на появата му.

Екипът зад изследването изхожда от предпоставката, че животът зависи от събирането и използването на енергия. В първичната супа на древната Земя тази енергия най-вероятно е идвала от небето, под формата на радиация от Слънцето, или от дълбоко в самата Земя, като топлина, проникваща през хидротермални отвори на дъното на древните морета.

На молекулярно ниво това използване на енергия означава прехвърляне на електрони - основният химичен процес, който включва електрон, който се движи от един атом или молекула към друг. Преносът на електрони е в основата на окислително-редукционните реакции (известни още като редокс реакции), които са жизненоважни за някои от основните функции на живота.

Тъй като металите са най-добрите елементи за извършване на електронен трансфер, а сложните молекули, наречени протеини, са това, което задвижва повечето биологични процеси, изследователите решават да комбинират двете и да търсят протеини, които свързват металите.

"Нашето наблюдение предполага, че пренарежданията на тези малки градивни блокове може да са имали единичен или малък брой общи предци и са довели до целия набор от протеини и техните функции, които са налични в момента", казва Бромбърг.

Изследването също така заключава, че биологично функционалните пептиди, по-малките версии на протеини, може да са предшествали най-ранните протеини, които датират отпреди 3,8 милиарда години.

Както винаги, всеки анализ на началото на живота на Земята може да бъде важен при търсенето на живот и на други планети, където животът може да започне да се развива (или може би вече еволюира) по подобни биологични пътища.

Изследването е публикувано в Science Advances.