Румънски специалисти ще участват в създаването на един от най-сложните и усъвършенствани космически роботи - роботизирана ръка, която ще се използва за събиране на проби от скали и прах на Марс и изпращането им на Земята, предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

"Румънският екип ще разработи три комплекта електронно оборудване за наземна поддръжка (EGSE). Два от тях ще бъдат използвани в Италия в централата на компанията "Леонардо", а един ще бъде доставен директно на NASA JPL в САЩ за последни проверки преди изстрелването", съобщи Румънската космическа агенция (ASR) в сряда.

В рамките на мисията за връщане на проби от Марс на Земята европейската роботизирана ръка с дължина 2,5 м ще вземе контейнери с ценна почва от Марс и ще ги прехвърли на ракета за историческа междупланетна доставка.

Сложният робот, известен като ръка за прехвърляне на проби (Sample Transfer Arm) или STA, ще изиграе решаваща роля за успеха на кампанията за връщане на проби от Марс. Съвместното начинание на НАСА (NASA) и Европейската космическа агенция (ESA) има за цел до 2033 г. да върне марсиански проби в най-добрите лаборатории на нашата планета. Роботизираната ръка ще се приземи на Марс, за да извлече контейнерите с проби, които марсоходът на НАСА "Пърсивиърънс" в момента събира от повърхността. Способна да "вижда", "усеща" и да взема самостоятелни решения, ръката за прехвърляне на проби ще идентифицира, вземе и прехвърли контейнерите в първата ракета, изстреляна от друга планета - Mars Launch System.

GMV Румъния допринася и за звеното за възприемане (Perception Unit), чието разработване се координира от GMV Испания - електронен блок, който играе важна роля при управлението на роботизираната ръка. В този модул има камери, които предоставят информация за алгоритмите на ръката, така че тя да може да разпознае и вземе пробите безопасно.

GMV Румъния участва в механичното и структурното проектиране на звеното за възприемане, което се осъществява от група подизпълнители от няколко държави. Румънският екип също така предлага подкрепа на колегите си в Испания за разработването на алгоритми, които помагат на ръката да "вижда" заобикалящата я среда.

"Приносът на румънската индустрия и научноизследователска общност към тази новаторска мисия на NASA-ESA е конкретен резултат от усилията на Румънската космическа агенция за насърчаване на развитието в страната на съответните възможности за мисии за изследване на планетата. Подкрепихме участието на Румъния във факултативната програма на Европейската космическа агенция за роботизирани и пилотирани изследвания, именно за да дадем на румънските космически играчи възможност да участват в проектите на ESA, да повишат степента на технологичната си зрялост и да осъществят обмен на знания между румънски и европейски специалисти и дори със Съединените американски щати", казва Мариус-Йоан Писо, председател на Румънската космическа агенция (ASR).

В резултат на това по време на мисията за връщане на проби от Марс, до Марс ще лети изцяло разработено в Румъния оборудване, което ще играе важна роля за успеха на мисията.

Европейският промишлен консорциум, участващ в създаването на ръката, обединява компании от Испания, Франция, Румъния, Дания, Гърция, Швейцария и Чешката република под ръководството на компанията Леонардо (Leonardo). Те ще проектират, произведат, интегрират и тестват роботизираната ръка.