Изследователи от Dark Energy Survey публикуваха най-добрата създавана до момента карта на тъмната материя във Вселената. Това е интересно постижение, предвид, че на този етап все още не знаем почти нищо за тази тайнствена субстанция, включително и дали тя наистина съществува.

За незапознатите - тъмната материя е хипотетична субстанция, която влияе гравитационно на останалите обекти в космоса, но не и по какъвто и да е друг начин. Това я прави невидима и единственият начин, по който учените допускат за нейното съществуване, е чрез гравитационното въздействие върху видимата материя.

Проектът е създаден чрез метод, изследващ как гравитацията от близките галактики влияе на начина, по който виждаме далечните. Благодарение на това е изготвена карта, включваща широки региони с предполагаема тъмна материя в относително близки части на Вселената.

Данните могат да подпомогнат също и изучаването на тъмната енергия - все още необяснена сила, която най-вероятно е отговорна за ускореното разширяване на Вселената.