Швейцарски учени отхвърлиха теорията, че магнитната полярност на Земята се обръща, съобщи ЮПИ.

"Направихме карта на промените в магнитното поле на Земята през последните 9 000 години и аномалии като тази в Южния Атлантик вероятно са повтарящи се явления, свързани със съответните вариации в силата на земното магнитно поле", казва в съобщение за пресата водещият автор на изследването Андреас Нилсон, геолог от университета в Лунд, Швеция.

Именно бързото намаляване на геомагнитното поле в южната част на Атлантическия океан, известно като Южноатлантическа аномалия, доведе до предположения, че магнитната полярност на Земята се обръща.

Магнитното поле на Земята не е стабилно и смяната на полярността, при която северният и южният магнитен полюс се обръщат, се случва средно на всеки 200 000 години. През последните 180 години силата на магнитното поле на Земята е намаляла с около 10 процента.

Магнитното поле предпазва земната атмосфера от слънчевия вятър.

Резултатите от изследването на шведските учени се основават на анализ на археологически артефакти, вулканични проби и седиментни сондажи.

Според Нилсон нова техника за моделиране, която комбинира данните от тези проби, създава една глобална реконструкция на магнитното поле за период от 9000 години и това води до заключението, че магнитната полярност не се обръща.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. " Протоколи на Американската академия на науките".