През 2019 г. Samsung Electronics отбеляза своята 50-годишнина и обяви новата си визия за КСО: Together for Tomorrow! Enabling People. Фокусът на компанията е да осигури образование за бъдещите поколения, да даде възможност на децата и младите хора да достигнат пълния си потенциал и да станат глобални граждани, способни да стимулират положителни социални промени, изграждайки по-добър свят за всички нас.

През 2017 г. 262 милиона деца и младежи на възраст между 6-17 години не посещават училище, а повече от половината от всички деца и юноши не отговарят на минималните стандарти за професионална квалификация по четене и математика. В световен мащаб се изчислява, че 1 на 5 души са напълно неграмотни. Много хора се борят с бедността, без способност да четат и пишат, което намалява шансовете им за заетост.

Като водеща в бранша технологична компания, Samsung Electronics признава, че следващите няколко десетилетия ще бъдат повлияни от бързите промени, предизвикани от развитието на технологиите. В бъдеще 2-ма от 3-ма от днешните ученици ще имат работа, която не съществува днес. Затова от Samsung Electronics вярват, че носят отговорността да гарантират, че следващото поколение е подготвено за това бъдеще.

Всички - независимо от техния произход, пол, способности или лични обстоятелства - трябва да имат достъп до качествено образование. Чрез дейностите си, компанията се ангажира да предостави на децата и младите хора по целия свят достъп до качествено образование. За да постигне това, Samsung Electronics продължава да отделя значителни ресурси в образователните си програми по целия свят. От 2013 г. компанията инвестира както финансови средства, така и времето на служителите си. Само през 2018 г. служителите са прекарали общо 1,1 милиона часа доброволно в местните общности. Тази инвестиция е спомогнала за подобряване на живота на младите хора по целия свят. Към 2018 г. повече от 2,7 милиона ученици са се възползвали от програмите на Samsung Smart School (Smart Classroom в България), а над 110 000 са участвали в Samsung Tech Institute. Гражданските инициативи на компанията постигат глобално въздействие, но в същото време се стремят да отговарят на нуждите на всяко локално общество, за да обслужат максимално различните общности и отделни индивиди. По този начин оказват осезаемо влияние върху живота на младите хора по света и от 2012 г. насам Samsung Electronics е помогнала на около 20 милиона души да разгърнат своя потенциал, изплзвайки технологиите.

От 2013 година насам, в България компанията развива редица проекти, с които модернизира образователния процес у нас и предоставя иновативни образователни формати и съдържание, благодарение на технологиите. Сред тях са 4 смарт класни стаи в страната, 2 лаборатории за иновации, платформата за смесено обучение и добавена реалност smartclassroom.bg, мобилното приложение Smart Classroom AR и много други. В рамките на двете ключови програми у нас Smart Classroom и Tech Institute са се включили над 350,000 души, включително ученици от 1 до 12 клас, студенти, училищни и университетски преподаватели, родители.