Google тайно разработва генератор на код, базиран на невронна мрежа, който може сам да създава, поправя и актуализира код. Проектът е част от по-голямата програма на компанията за "генеративен изкуствен интелект" за създаване на алгоритми с изкуствен интелект за генериране на изображения, видеоклипове и др.

Съобщава се, че проектът за генератор на софтуерни кодове е възникнал в изследователското звено "X" на Alphabet под кодовото име Pitchfork. Това лято с проекта се заеха инженери от Google Labs, ръководени от Оливия Хаталски, дългогодишен служител на отдел X, която е участвала в разработването на Google Glass и няколко други устройства.

Източникът отбелязва, че проектът Pitchfork се изпълнява, за да "научи кода да пише и пренаписва сам себе си". Предполага се, че създаденият алгоритъм ще може да изучава стиловете на програмиране и да пише код въз основа на тези знания.

Първоначално Pitchfork имаше за цел да създаде инструмент, който да актуализира базата с кодове на езика за програмиране Python до нови версии, без да е необходимо участието на живи програмисти.

С течение на времето целите на проекта се изместиха към създаването на система с общо предназначение, която може да намали нуждата от писане и актуализиране на кода, като същевременно поддържа неговото качество. Все още не е известно на какъв етап е разработката на генератора на код на Google.