Може и да си мислим, че изпращането на поредния имейл до колегите ни не е проблем за никого. Тази практика обаче е толкова масова, че оказва огромно влияние върху околната среда, посочват британски правителствени източници.

Това е така, защото стотиците хиляди електронни писма, генерирани ежедневно, харчат електричество както за крайните устройства, които ги създават и получават, така и за множество мрежови устройства по своя път - рутери, суичове и сървъри.

В случая не става въпрос само за огромното количество СПАМ съобщения, които са доказано вредни и дори незаконни в много страни. А също и за нормалните работни мейли, които мнозина от нас изпращат, без да са убедени, че е необходимо.

Освен това, цялата тази излишна кореспонденция губи и времето на всички страни по веригата. По-важното обаче е, че тя генерира огромни въглеродни емисии.

По данни на британското правителство, ако всички в Обединеното кралство изпратят по един имейл по-малко дневно, това ще спести 18 114 тона въглеродни емисии годишно или 0.0037% от емисиите на страната. А ако тази практика се въведе на ежедневна база и спестените имейли са повече от един, резултатите ще са още по-видими.