New Holland, известен производител на селскостопанска техника, разработва трактор, който се движи с кравешка тор. Разбира се, този чуден трактор работи не със самия оборски тор, а с втечнен метан. А той от кравешкия тор се произвежда лесно.

Подобно използване на животински отпадъци може да донесе редица предимства на земеделските стопани:

  • намаляване на емисиите в атмосферата;
  • по-ниски данъци върху замърсяването;
  • икономии на дизелово гориво, което е по-скъпо;
  • преминаване към самодостатъчен икономически модел.

Това също така може да спаси популацията на кравите във фермите от неотдавнашните нападения на "зелените" активисти. Твърди се, че новаторският трактор T7 с мощност 270 к.с. е толкова производителен, колкото и стандартните дизелови версии. Революционната технология е разработена от британската компания Bennamann, която изследва и разработва производството на биометан повече от десетилетие.

Процесът по същество е следният: резултатите от работата на стадо от само 100 крави се превръщат в гориво, наречено "неорганизиран метан", с помощта на специално оборудване за производство на биометан в стопанството. Криогенен резервоар, монтиран на трактора, поддържа метана в течно състояние при -162°C. Работата с метан осигурява на трактора същата мощност като тази на дизеловото гориво, като същевременно значително намалява емисиите. Тя беше изпробвана пилотно във ферма в Корнуол, където емисиите на въглероден диоксид бяха намалени от 2500 метрични тона на 500 метрични тона само за една година.

"Тракторът T7, задвижван с течен метан, е истинска стъпка към въглеродна неутралност за световната селскостопанска индустрия и към реализирането на кръгова икономика" - посочва съоснователят на Bennamann Крис Ман. Компанията проучва и по-широкото използване на технологията и се надява, че един ден тя ще може да се използва за зареждане на електрически превозни средства в селските райони.

Местното партньорство за предприемачество в Корнуол съфинансира проучване за оценка на степента на емисиите на метан в Корнуол, където е седалището на Bennamann. Проучват се настоящите емисии от съоръжения като млекопреработвателни ферми и пречиствателни станции за отпадни води. Ще бъде проучен и потенциалът за използване на биометана като гориво за транспорта и селското стопанство.

"Ако успеем да направим нашата селскостопанска индустрия енергийно независима в условията на нарастващи разходи и цени на енергията, като същевременно намалим емисиите, можем да осигурим огромен икономически растеж за селските общности и да подобрим продоволствената сигурност" - информира председателят на LEP Марк Дъдридж.

Струва си да се отбележи, че потенциалът на тази технология не се ограничава до селското стопанство или географията. Това е глобална инициатива, която може да окаже огромно въздействие в целия свят.