Американската Федерална комисия по далекосъобщенията започна да обновява своите правила за контрол на космическите отпадъци. Сега действащата регулация в тази област вече е на 15 години и според мнозина е остаряла.

Космическият боклук включва всички излезли от строя сателити, части от сателити, степени от ракети и всевъзможни други произведени от човека компоненти, които обикалят в околоземна орбита. Техният брой към момента е от порядъка на хиляди.

Същевременно този сектор се променя с бързи темпове през последните години с все повече частни оператори и стотици нови сателити, извеждани в орбита всяка година. Това налага обновяване на правилата, които да отговарят на новите реалности.

Затова и новите правила ще се основават на досега съществуващите, но ще отразяват промените в броя на спътниците, наличието на все повече малки сателити, нови технологии и методи за изстрелване.