На лице е поредното преследване от Европейската комисия и антитръстовите регулатори на ЕС срещу Google. Отново става въпрос за защитата на личните данни, а този път освен "обичайния заподозрян" в разследването е включена и платформата за запознанства Tinder.

Двете компании ще бъдат разследвани за това дали изпълняват стриктно изискванията, заложени в GDPR. Регулаторите обръщат специално внимание на начина, по който компаниите съхраняват и управляват данните на своите потребители, включително информацията свързана с местоположението им.

Причината в подобно разследване този път да участва и приложението Tinder са многобройните частни искове срещу него със сходни претенции, подобни на тези, които има Комисията към Google.

GDPR, който бе приет от ЕС преди две години, гарантира на европейските граждани правото личните им данни да се споделят, обработват и съхраняват безопасно от технологичните компании. Нарушенията на регламента се наказват много сериозно като глобите достигнат 20 милиона евро, или 4% от приходите в световен мащаб на цялата компания.