След известно отсъствие Google Maps отново ще има приложение за Apple Watch. Google посочва, че ще започне разпространението на софтуера в глобален мащаб през идните седмици, така че ще трябва да почакаме още малко, предава Mobile Bulgaria.

Приложението ще осигури възможност за навигация с автомобил, велосипед, обществен транспорт или пеша и ще покаже очакваното време за пристигане, както и подробни указания за достигане до запазени места, които могат да се редактират през приложението. Навигацията до други дестинации може да се стартира през приложението и след това да се продължи през часовника.

Заедно с това приложението получава поддръжка за CarPlay Dashboard, което позволява докато ползвате навигация да извършвате и други действия като слушане на подкасти или проверка на записите в календара. Информацията се показва на разделен екран, така че можете да видите нужното без да откъсвате поглед от навигацията.