Физиците, изследващи резултатите от експериментите на Големия адронен колайдер, успяха да регистрират първата „красива“ частица – мезон B+, съобщи Лента.ру.

В+ получава името си от факта, че се състои от U-кварк и B-антикварк, или красив антикварк. За да се регистрира една такава частица, която е родена в резултат на сблъсъка на протони с висока енергия в ускорителя, учените трябвало да анализират около 10 милиона сблъсъка.

В момента Големия адронен колайдер постепенно набира скорост. Например, наскоро ускорителя постави рекорд като сблъска два снопа протони с три пъти по-голяма енергия от постиганата до момента. Заредените частици, движещи се по двете направления на 27-километровия тунел на колайдера се сблъскаха с енергия от 7 тераелектронволта.

Когато Големият адронен колайдер заработи с пълна мощност, ще могат да се възпроизведат условията, които са съществували само една милиардна от секундата след Големия взрив. Учените се надяват с негова помощ да отговорят на много фундаментални въпроси от физиката на елементарните частици.