Българската академия на науките "отваря врати" за виртуални посещения в лаборатории в Института по обща и неорганична химия, и в Центъра за компетентност по мехатроника и чисти технологии /MIRACle/. В рамките на инициативата "Европейска нощ на учените - 2020" днес ще бъде показана онлайн и най-богатата сбирка от растения на Балканския полуостров, която се съхранява в Ботаническата градина на БАН, съобщиха от Академията.

Във Фейсбук страницата на БАН и във Фейсбук страницата на националните контактни лица за дейностите "Мария Склодовска-Кюри" всички изкушени от химията ще могат да проследят дигиталната разходка из лабораториите на Института по обща и неорганична химия.

Кратко видео от Института по механика ще представи Центърът за компетентност по мехатроника и чисти технологии /MIRACle - Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies/.

Виртуалната разходка ще продължи с лабораторията за лечебни растения в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, където учените опазват редки и застрашени видове от българската флора чрез методите на биотехнологията.

Богатата колекция на Ботаническата градина на БАН също ще може да се разгледа онлайн. Колекционният фонд на градината наброява над 4500 вида и форми растения от всички континенти.

Пълната програма на инициативата "Европейска нощ на учените - 2020" е публикувана в интернет страницата на събитието - тук >>>