Нов сателит измерва емисиите на метан от около 50 основни региона на Земята | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Нов сателит измерва емисиите на метан от около 50 основни региона на Земята
Стоян Гогов, Dir.Bg

Нов сателит измерва емисиите на метан от около 50 основни региона на Земята

"С размерите на пералня e" - така екологът Стивън Уофси описа орбиталния обект на пресконференцията преди изстрелването му

| Редактор: Аделина Томова 4 727

Екипът, който стои зад най-модерния в света сателит за мониторинг на метан - "МетанСат" (MethaneSat), обича да се шегува: "С размерите на пералня e" - така екологът Стивън Уофси описа орбиталния обект на пресконференцията преди изстрелването му, съобщава Би Би Си.

"МетанСат" е американско-новозеландска космическа мисия, изстреляна на 4 март т. г. с полета "Транспортер-10" на "Спейс Екс". Това е спътник за наблюдение на Земята, който ще следи и изучава глобалните емисии на метан с цел борба с изменението на климата, пише БТА. Космическият апарат носи високоефективна спектрометрична система за измерване на метана, която му позволява да прави измервания с висока резолюция на глобалните емисии на метан от около 50 основни региона на Земята.

Метанът е особено замърсяващ парников газ, който е причина за около 30% от нагряването на планетата досега. Той се разгражда в атмосферата само за 12 години. Това е много по-бързо от вековете, необходими за разпадане на въглеродния диоксид, но за сметка на това метанът е около 80 пъти по-мощен за период от 20 години.

Тъй като 60% от световните емисии на метан се дължат на човешката дейност, намаляването им е от съществено значение за постигане на световните цели, свързани с изменението на климата. Също така, ако не се вземат навременни мерки, това може да допринесе за преминаването на опасни критични точки, които да доведат до бързи и необратими промени по целия свят.

"МетанСат" има за цел да помогне, като осигури независим източник на мониторинг на метана, с основен фокус върху изтичането на метан от петролни и газови находища. Скорошен пример е продължилият месеци мегатеч в Казахстан, който доведе до изпускането на 127 000 тона от мощния газ. Чрез допълване на съществуващите сателитни данни с още по-прецизни измервания "МетанСат" се надява да предостави почти цялостен поглед върху глобалните течове.

Въпреки това нефтената и газовата промишленост далеч не е единственият източник на емисии на метан, причинени от човека. По данни на Международната агенция по енергетика селското стопанство е най-големият източник на емисии на метан, причинени от човека - почти 40%. Енергетиката е на второ място с около 37%, а отпадъците - на трето.

В рамките на селското стопанство наводнените оризови полета представляват 8% от общите емисии, свързани с човешката дейност, но най-голям принос имат изпускането на газове и тор от добитъка, като говедата са най-големите единични нарушители. В Калифорния коалицията с нестопанска цел "Клаймът трейс" установи, че един-единствен фуражен завод за едър рогат добитък произвежда повече метан, отколкото най-големите петролни и газови находища в щата.

"Ако не намалим емисиите от хранителната система, няма да постигнем целта от 1,5 градуса по Целзий", обобщава Марио Ереро, професор по устойчиви хранителни системи в Университета "Корнел" в Ню Йорк, който е ръководил изчисленията за метана, използвани в Парижкото споразумение за изменението на климата от 2015 г. "Броят на животните се увеличава стремително, поради което се увеличава и метанът. Трябва да намалим емисиите от животновъдството", предупреждава Ереро.

Според Сара Микалоф-Флечър, биогеохимик в Националния институт за изследване на водата и атмосферата в Нова Зеландия, която ръководи изследванията на "МетанСат" в областта на селското стопанство, този капацитет само ще се увеличава и по отношение на селското стопанство. Способността на новия спътник да картографира метана с точност до 2 ppb (части на милиард) означава, че той ще бъде първият спътник, подходящ за измерване на селскостопанските емисии, казва тя и допълни: "Това число може да не означава много за вашите читатели, но за мен това е същата точност, която бих могла да получа от инструмент на земята, което е изключително".

Все още обаче има технически ограничения. Що се отнася до метана от животновъдството, малките групи животни представляват проблем за сателитния мониторинг, както и фермите на места, където селското стопанство не е основният източник на емисии. "Не съм сигурна също така колко добре ще можем да се справим с овцете, които имат по-малки емисии от кравите", добавя Микалоф-Флечър. Междувременно, що се отнася до производството на ориз, спътниците не могат да "виждат" през облаците, а близките влажни зони могат да усложнят данните: "Това ще бъде по-трудно", казва тя.

Ключът към по-нататъшния напредък, подчертава Ереро, е "по-малко, но по-добро" производство на животни. Проблемът с метана от чревната ферментация, особено от изпускането на газове от кравите, е труден за решаване, но новите техники за отглеждане и хранене могат да помогнат.

Експериментите с червени водорасли във фуража за млечни крави показват, че могат да доведат до намаляване на метана, казва Ереро. Междувременно в Япония над 35% от хранителните отпадъци се рециклират като фураж за свине, което спомага за създаването на по-кръгова хранителна икономика.

Но човешкото хранене може би все още е най-сериозното препятствие пред намаляването на метана. От различните мерки, които ЕС би могъл да приеме, за да постигне препоръката на Програмата на ООН за околната среда за намаляване на метана в световен мащаб с 40-45% до 2030 г., докладът "Променящите се пазари" установи, че 50% от потребителите ще трябва да ядат по-малко месо и млечни продукти.

Нов сателит измерва емисиите на метан от около 50 основни региона на Земята

Нов сателит измерва емисиите на метан от около 50 основни региона на Земята

"С размерите на пералня e" - така екологът Стивън Уофси описа орбиталния обект на пресконференцията преди изстрелването му

| Редактор : Аделина Томова 4 727 Стоян Гогов, Dir.Bg

Екипът, който стои зад най-модерния в света сателит за мониторинг на метан - "МетанСат" (MethaneSat), обича да се шегува: "С размерите на пералня e" - така екологът Стивън Уофси описа орбиталния обект на пресконференцията преди изстрелването му, съобщава Би Би Си.

"МетанСат" е американско-новозеландска космическа мисия, изстреляна на 4 март т. г. с полета "Транспортер-10" на "Спейс Екс". Това е спътник за наблюдение на Земята, който ще следи и изучава глобалните емисии на метан с цел борба с изменението на климата, пише БТА. Космическият апарат носи високоефективна спектрометрична система за измерване на метана, която му позволява да прави измервания с висока резолюция на глобалните емисии на метан от около 50 основни региона на Земята.

Метанът е особено замърсяващ парников газ, който е причина за около 30% от нагряването на планетата досега. Той се разгражда в атмосферата само за 12 години. Това е много по-бързо от вековете, необходими за разпадане на въглеродния диоксид, но за сметка на това метанът е около 80 пъти по-мощен за период от 20 години.

Тъй като 60% от световните емисии на метан се дължат на човешката дейност, намаляването им е от съществено значение за постигане на световните цели, свързани с изменението на климата. Също така, ако не се вземат навременни мерки, това може да допринесе за преминаването на опасни критични точки, които да доведат до бързи и необратими промени по целия свят.

"МетанСат" има за цел да помогне, като осигури независим източник на мониторинг на метана, с основен фокус върху изтичането на метан от петролни и газови находища. Скорошен пример е продължилият месеци мегатеч в Казахстан, който доведе до изпускането на 127 000 тона от мощния газ. Чрез допълване на съществуващите сателитни данни с още по-прецизни измервания "МетанСат" се надява да предостави почти цялостен поглед върху глобалните течове.

Въпреки това нефтената и газовата промишленост далеч не е единственият източник на емисии на метан, причинени от човека. По данни на Международната агенция по енергетика селското стопанство е най-големият източник на емисии на метан, причинени от човека - почти 40%. Енергетиката е на второ място с около 37%, а отпадъците - на трето.

В рамките на селското стопанство наводнените оризови полета представляват 8% от общите емисии, свързани с човешката дейност, но най-голям принос имат изпускането на газове и тор от добитъка, като говедата са най-големите единични нарушители. В Калифорния коалицията с нестопанска цел "Клаймът трейс" установи, че един-единствен фуражен завод за едър рогат добитък произвежда повече метан, отколкото най-големите петролни и газови находища в щата.

"Ако не намалим емисиите от хранителната система, няма да постигнем целта от 1,5 градуса по Целзий", обобщава Марио Ереро, професор по устойчиви хранителни системи в Университета "Корнел" в Ню Йорк, който е ръководил изчисленията за метана, използвани в Парижкото споразумение за изменението на климата от 2015 г. "Броят на животните се увеличава стремително, поради което се увеличава и метанът. Трябва да намалим емисиите от животновъдството", предупреждава Ереро.

Според Сара Микалоф-Флечър, биогеохимик в Националния институт за изследване на водата и атмосферата в Нова Зеландия, която ръководи изследванията на "МетанСат" в областта на селското стопанство, този капацитет само ще се увеличава и по отношение на селското стопанство. Способността на новия спътник да картографира метана с точност до 2 ppb (части на милиард) означава, че той ще бъде първият спътник, подходящ за измерване на селскостопанските емисии, казва тя и допълни: "Това число може да не означава много за вашите читатели, но за мен това е същата точност, която бих могла да получа от инструмент на земята, което е изключително".

Все още обаче има технически ограничения. Що се отнася до метана от животновъдството, малките групи животни представляват проблем за сателитния мониторинг, както и фермите на места, където селското стопанство не е основният източник на емисии. "Не съм сигурна също така колко добре ще можем да се справим с овцете, които имат по-малки емисии от кравите", добавя Микалоф-Флечър. Междувременно, що се отнася до производството на ориз, спътниците не могат да "виждат" през облаците, а близките влажни зони могат да усложнят данните: "Това ще бъде по-трудно", казва тя.

Ключът към по-нататъшния напредък, подчертава Ереро, е "по-малко, но по-добро" производство на животни. Проблемът с метана от чревната ферментация, особено от изпускането на газове от кравите, е труден за решаване, но новите техники за отглеждане и хранене могат да помогнат.

Експериментите с червени водорасли във фуража за млечни крави показват, че могат да доведат до намаляване на метана, казва Ереро. Междувременно в Япония над 35% от хранителните отпадъци се рециклират като фураж за свине, което спомага за създаването на по-кръгова хранителна икономика.

Но човешкото хранене може би все още е най-сериозното препятствие пред намаляването на метана. От различните мерки, които ЕС би могъл да приеме, за да постигне препоръката на Програмата на ООН за околната среда за намаляване на метана в световен мащаб с 40-45% до 2030 г., докладът "Променящите се пазари" установи, че 50% от потребителите ще трябва да ядат по-малко месо и млечни продукти.