Смъртта на едно е началото на друго - тази стара поговорка важи абсолютно точно за принципите на вселената, защото ние дължим живота си на умиращите звезди. Защо това е така ли?

Почти всичките елементи по-тежки от кислорода и абсолютно всички елементи по-тежки от желязото са се появили в резултат на звездни експлозии - свръхнови.

Свръхновите изхвърлят тези тежки елементи в междузвездното пространство, обогатявайки с нови елементи и сгъстявайки газовите облаци, които впоследствие образуват нови звезди. Химичният състав на Слънчевата система също включва примеси от предишни свръхнови, за някои от които се счита, че директно са повлияли върху възможностите за развитие на живот на Земята.

Много от причудливите и доста красиви мъглявини са именно остатъците от звездни експлозии.

Свръхновата от 1604 г. е използвана от Галилео Галилей за оборването на Аристотеловата догма, че небосводът никога не се променя - така зваздните експлозии имат вина не само за зараждането на живота, но и за интелектуалното развитие на нашата цивилизация.

Освен причина за възникването на живота, свръхновите могат да доведат и до неговия край - при експлозията си звездите изпускат мощна струя от гама лъчи. Ако те са насочени към Земята, то заредените частици ще унищожат напълно озоновия слой, а това може да се окаже пагубно за над 50% от живите организми на нашата планета, включително и за човечеството.

Вижте най-красивите свръхнови >> >> >>