Huawei проведе среща на високо равнище на тема "Ускоряване на индустриалната дигитална трансформация чрез интелигентна свързаност за всички сценарии" в рамките на събитието HUAWEI CONNECT 2020.

Компанията обяви,че смята да надгради изоснови своите мрежови решения, за да предложи възможно най-доброто на потребителите. Проектът на Huawei цели да ускори темповете на дигитализация, като задълбочи процеса и го съчетае с възможностите на новите технологии, като изкуствения интелект.

Печелившите от дигитализацията ще са всички, тъй като тя значително ще улесни работния процес, ще разкрие нови работни места и ще направи животът ни по-комфортен. Работата от вкъщи и повечето свободно време ще станат много по-масови именно,благодарение на нея. Но преди това да стане факт е необходимо да се направят промени в интернет инфраструктурата.

За целта Huawei изцяло ще надгради своите интелигентни IP мрежови решения, обнови своя софтуер и хардуер, въведе трислойна архитектура на интелигентните IP мрежи със "супер капацитет, интелигентно изживяване и автономно задвижване" и също така ще обнови "четирите двигателя" на мрежите от ново поколение.

Тези стратегически ходове потвърждават непрестанните усилия на Huawei да разработва иновативни решения с партньори и клиенти, създавайки нови двигатели за дигитализация в различни отрасли.

Мрежите за комуникация на данни

Мрежите за комуникация на данни са се развили от мрежи, базирани на IPv4 за взаимодействие между човек и машина в IP ерата, през мрежи, базирани на многопротоколни превключване на лейбълите (MPLS) за взаимодействие между хора и други хора в ерата на all-IP и накрая до мрежи в днешната интелигентна IP ера.

В тази най-нова ера, технологията IPv6+ се използва, за да позволи всички да бъдат свързани, и се предоставят диференцирани услуги и осигуряване на опит. По-специално, интелигентните IP мрежи се превърнаха в крайъгълния камък на индустриална дигитална трансформация и безпроблемното и гладко протичане на данни разкрива пълния потенциал на струпването на данни.

В съответствие със стратегията си за развитие на "интелигентна IP мрежа", Huawei обяви следните стратегически ходове на срещата на върха:

Промяна на две платформи (хардуер и софтуер), за пълното подготвяне на интелигентни IP мрежи

Huawei изцяло надгражда своята хардуерна платформа, която се откроява с вградени енджини за ускоряване на AI, за да подобри обработката на данни, като по този начин напълно поддържа интелигентни IP мрежи.

За да поддържат масивна свързаност на всичко, модулните устройства с голям капацитет са оборудвани с 400GE портове, способни да адресират цифров потоп, докато компактните устройства с фиксирана форма поддържат широк достъп от 155 Mbit в секунда до 400 Gbit в секунда. Такива хардуерни функции проправят пътя за изграждане на ултрашироколентова, интелигентна и зелена IP хардуерна платформа за потребителите.

По отношение на софтуерните платформи традиционният софтуер за IP устройства е затворен, тромав и не реагира на услуги. Huawei прекроява операционната система на IP мрежата, като използва новата си софтуерна платформа YUNSHAN.

Платформата има гъвкава, интелигентна и отворена архитектура и позволява гъвкаво сглобяване, използвайки модулни функционални компоненти между устройствата, улеснявайки бързата доставка според изискванията на потребителите. YUNSHAN е снабден с над 20 вградени алгоритми за изкуствен интелект, за да поддържа извод на милисекунда, зареждайки интелигентните IP мрежи с нови възможности. Също така, повече от 400 отворени интерфейса за програмиране на приложни програми (API) на платформата лесно се свързват към NMS, като по този начин реализират гъвкаво управление и контрол на устройствата.

Надграждане на трислойната архитектура на интелигентните IP мрежи със супер капацитет, интелигентно изживяване и автономно задействане

Традиционните IP мрежи са фокусирани върху нарастването на трафика и трябва непрекъснато да подобряват капацитета на мрежата за разрешаване на проблеми, свързани с трафика. В ерата на облачните услуги как IP мрежите могат бързо да получат достъп до облака? Как може да се приложи синергия и конвергенция в облачна мрежа? Отговорите се крият в оптимизирането на архитектурата на IP мрежата.

Huawei представя AI, за да предефинира 3-слойната интелигентна архитектура на IP мрежата и надгражда до 400GE портове, за да поддържа свръхшироколентово неблокиращо препращане и нарязване на мрежата. Това води до супер капацитет, който осигурява качество на честотната лента на мрежата.

Huawei също така надгражда Intent Engine, като използва AI, за да идентифицира намеренията на сервизната мрежа, да коригира мрежовите ресурси в реално време и непрекъснато да отговаря на изискванията на услуга. По този начин се постига интелигентно преживяване с осигуряване на опит.

Intelligence Engine се надгражда с помощта на графики на знанията за автоматично разгръщане и бързо коригиране на услуги на ниво мрежа, като същевременно се автоматизира отстраняването на проблеми в мрежата. Тези възможности за автономно шофиране подобряват ефективността на O&M.

Кевин Ху, президент на продуктовата линия за комуникация на данни на Huawei, обявява пълни подобрения на интелигентното IP мрежово решение на Huawei

Снимка: Huawei

Допълнителни иновации на четирите двигателя на интелигентните IP мрежови продукти и решения

Наскоро надграденият Huawei iMaster NCE, мозъкът на интелигентните IP мрежи, осигурява гъвкави отворени контейнери (AOCs) и ориентирани към намерението API за улесняване на лесното персонализиране.

Чрез въвеждането на цифрови близнаци за поддръжка на анализ на големи данни, iMaster NCE реализира разгръщане и прогнозиране на грешки, управлявано от намерения. API-тата на юг, предоставени от iMaster NCE, реализират съвместимост на различни доставчици, ефективно организират хетерогенни мрежи и значително спестяват инвестиции на потребителите.

В областта на мрежа на кампуса Huawei надгради своето решение CloudCampus от 1.0 на 2.0. В бъдещите корпоративни кампуси ще се свържат повече IoT терминали, трафикът ще се промени значително заедно с миграцията на услуги към облаци и управлението ще се усложни с по-нататъшното агрегиране на данни. За да се справи с тях, Huawei CloudCampus 2.0 предлага завладяващи функции като унифициран достъп, един хоп към облак и унифицирано интелигентно управление. По този начин операциите в мрежата на кампуса се трансформират от ръчни в интелигентни, проправяйки пътя за изграждане на напълно свързана, интелигентна мрежа на кампуса.

В областта на мрежите за центрове за данни, наскоро надграденото решение на CloudFabric 2.0 на Huawei подобрява още повече мрежовия интелект. Чрез ефективен анализ на първопричините за неизправности, използвайки графики на знанията, това решение увеличава степента на откриване на неизправности до 98%. CloudFabric 2.0 се основава на отворена архитектура и може да се свърже нагоре към множество облаци и надолу към устройства от множество доставчици, намалявайки OPEX с 28%. Тази възможност може да помогне на сектора на финансовите услуги да ускори напредъка към Банка 4.0. Мрежата за центрове за данни с висока плътност 400GE и интелигентна и без загуби се отличава с нулева загуба на пакети и ниска латентност, подобрявайки изчислителната мощност с 27% и IOPS за съхранение на данни с повече от 30%, като по този начин освобождава мощта на ефективната изчислителна мощност и съхранението на данни. С всички тези акценти, Huawei CloudFabric 2.0 вкарва нов импулс в новото изграждане на инфраструктурата.

В областта на WAN, най-новото решение на CloudWAN 2.0 на Huawei въвежда протокола от следващо поколение IPv6 + по начин от край до край, за да се осъществи взаимовръзка на облачна мрежа за минути и да се реализира едно-хоп към облак за предприятия. Отличавайки се с възможностите за нарязване на мрежи IPv6 +, CloudWAN 2.0 осигурява 100% гаранция за честотна лента за производствени услуги, като същевременно отговаря на диференцирани изисквания за услуги. Това богато на функции решение поема водещата роля и при въвеждането на AI технологии, което локализира грешки за минути и активно прогнозира грешки, което води WAN към ерата на всички услуги.

В областта на мрежовата сигурност, решението HiSec 2.0 на Huawei предлага значителни подобрения по отношение на архитектурите на платформата, откриването и анализа на заплахите и екосистемите за сигурност. Отворената платформа опростява внедряването на решения, а вграденият механизъм за изкуствен интелект (AIE) подобрява възможностите за откриване на заплахи, като носи повече ползи за партньорите и осигурява надеждност на решението. Всички тези акценти правят HiSec 2.0 идеален за изграждане на сигурно пространство в цифровия свят.

Интелигентните IP мрежи се проверяват отново и отново в различни индустрии, създавайки заедно нова стойност

Интелигентното IP се прилага широко в индустриите. По-конкретно, "Intelligent IP @ Government" дава възможност за правителствени услуги на едно гише и за управление на града "всичко в едно", значително подобрявайки процента на обработваните заявки онлайн и увеличавайки ефективността при обработката на документи. "Intelligent IP @ Finance" насочва финансовата индустрия към ерата на Bank 4.0, като дава възможност за дневно предоставяне на услуги, базирани на облак, и намалява времето за транзакции в чуждестранна валута с 87%. "Intelligent IP @ Education" ускорява изграждането на мрежата, постига сближаване на множество мрежи и улеснява интелигентните операции, задействайки изграждането на богата на таланти държава. "Intelligent IP @ Airport" постига един идентификатор за пътуване и една карта за операции, като открива заплахи с точност 96%, обработва заплахи за секунди и активно открива 85% грешки.

Лектори от Китайската земеделска банка и Югоизточния университет споделиха най-добрите си практики за интелигентни IP мрежи на събитието. Идеални за изграждане на крайъгълния камък за свързаност, висококонкурентните интелигентни IP мрежови продукти и решения на Huawei обслужват оператори и клиенти от отрасли като финанси, правителство, транспорт, енергетика и образование в повече от 150 държави.

"Интелигентните IP мрежи по-добре дават възможност за обмен на данни и агрегиране, създавайки нови двигатели за интелигентна свързаност на всичко. Huawei ще продължи да прави иновации и да прилага интелигентни IP мрежи във всички отрасли и да разработва решения за всички сценарии, за да помогне на предприятия от всякакъв мащаб да постигнат бизнес успех" каза Кевин Ху, президент на продуктовата линия за комуникация на данни на Huawei.

"В бъдеще Huawei ще работи с повече партньори от всички индустрии, като правителствен сектор, финанси, образование, здравеопазване и транспорт, за да изгради нова екосистема за дигитална трансформация и да създаде нова стойност заедно", допълни президентът.

HUAWEI CONNECT 2020

Проведеният конгрес HUAWEI CONNECT 2020 е водещо годишно събитие, организирано от Huawei за глобалната ИКТ индустрия и се провежда в Шанхай от 23 до 26 септември 2020 г.

Форумът е отворена платформа, предназначена да помогне на потребителите и партньорите на Huawei да се ориентират в променитe, да споделят опит и работят заедно, за създаването на нова стойност.

На тазгодишното събитие се изследваха тенденциите и възможностите за индустриалната дигитализация, демонстрираха се съвременни ИКТ технологии, продукти и решения, предложи се поглед отблизо върху плодовете на съвместните иновации и се споделиха най-добрите практики в дигиталната трансформация. Крайна цел на Huawei е да изгради отворена и здрава екосистема в индустрията, която да е от полза за всички заинтересовани страни и да създаде нова стойност за всички индустрии.