17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Когато в системата има анестетик има и забавяне. Това е целта на анестезията - да спре или забави потока информация...

Насрахте се с тия квантови глупости

Бахура, бахура…. му е мамата

По принцип в сериозната наука има такива идеи, че прелетните птици се ориентират по магнитното поле на Земята, благодарение на квантовата физика. Друг пример е фотосинтезата при растенията, която също разчита на квантовите свойства на частиците. Идеята, че човешкото съзнание е квантов феномен също съм я чувал. Обаче вече започва да се злоупотребява с тази дума така, както медиите непрекъснато бърборят за цифровизация, върховенство на закона, дискриминация и т.н.

Това по-скоро е на принципа: "Не разбираме как работи съзнанието, не разбираме и как работи квантовата физика ... значи може би са свързани".