Природата на съзнанието отдавна ни озадачава. Една идея, която традиционно се разглежда като далечна, е, че необичайните закони, които управляват квантовия свят, могат да стоят зад това, което ни позволява да изпитаме съзнание, съобщава New Scientist.

През 90-те години на миналия век физикът Роджър Пенроуз и анестезиологът Стюарт Хамероф предполагат, че малките микротубули - кухи тръбички, които образуват "скелетите" на растителните и животинските клетки, могат да позволят разрушаване на структурата на пространство-времето. Това от своя страна би прекъснало квантовата суперпозиция - основният принцип на квантовата механика, при която две противоположни състояния могат да съществуват едновременно.

Това разпадане на суперпозиции позволява на съзнанието да съществува, предполага теорията, известна като Оркестрирана обективна редукция (Orch OR).

През 90-те години на миналия век много учени отхвърлят идеята. Но в последно време теорията набира нова популярност, пише New Scientist.

В един скорошен експеримент, екип, ръководен от Джак Тушински от Университета Алберта в Канада, установи, че анестетичните лекарства позволяват на микротубулите да излъчват отново уловена светлина за много по-кратко време, отколкото се смяташе първоначално.

Те открили, че светлината, уловена в енергиен капан, се е излъчвала отново след мистериозно забавяне, процес, който те предполагат, може да бъде от квантов произход, обяснява New Scientist.

При наличие на анестетик обаче това забавяне се съкращава значително. С други думи, процесът на съзнанието може да стои зад забавянето.

Твърде рано е да се каже дали експериментът може действително да обясни какво ни позволява да бъдем съзнателни, а колегите на Тушински разбираемо са предпазливи от тези резултати.

"Интересно е", каза квантовият физик от Оксфордския университет Влатко Ведрал пред New Scientist. "Но тази връзка със съзнанието е наистина дълъг път."

Също така има шанс законите на класическата, а не на квантовата физика да стоят зад странното забавяне.

"Дори и да можете да твърдите, че клетъчното делене по някакъв начин е подкрепено от някои квантови ефекти, това би било огромно нещо за биологията", каза Ведрал пред списанието.