Дигитализацията на българското образование е кауза на Виваком повече от 5 години. Компанията развива редица инициативи в тази посока като платформите VIVA Cognita и VIVA History, а през 2018 г. заедно с партньори, медии и институции стартира най-голямата си инициатива -Образование 4.0. Тя цели да покаже как въвеждането на технологиите в учебния процес може да го направи по-ефективен, интересен и полезен за учениците, така че те да получават необходимите знания и умения, за да се реализират в живота и на пазара на труда, който ги очаква.

Съвместно с Виваком в поредица материали ще ви покажем добрите примери за дигитализация в образованието и ползите от него.

Как се провежда обучение в дигитална среда? Преподавателите в България изпитаха това на гърба са, след като коронавирусът "разбута" света. След въвеждането на извънредното положение у нас училищата преминаха на дистанционна форма на обучение. По този повод говорим с Михаил Ненов, който е директор на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" в Бургас. То съществува едва от три години и е насочено към деца с изявени интереси към информационните технологии. Там още от първия ден започнаха да работят със системата Teams на Microsoft, която е препоръчана от Министерство на образованието и е част от пакета Office 365.

- Г-н Ненов, вече сме към края на учебната година. Какво е вашето наблюдение за извънредно въведената форма на дистанционно обучение?
- Наблюденията ми са изключително положителни. Не само това що се отнася до училището, което ми е поверено, но и за цялата гилдия, която успя в много спешен порядък да направи нещо, което, според мен, е истински квантов скок.

Снимка: ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

- Да, просто нещата се случиха от петък за понеделник?
- Така се случиха нещата, буквално.

- Колко бързо преподавателите успяха да се пренастроят и каква част тях имаха някаква подготовка да работят дистанционно и да ползват програмата Teams на Microsoft, която е най-широко използвана?
- Още при сформирането на училището, което ръководя, имаше изискване към преподавателите да имат добра дигитална компетентност. През годините колегите доразвиваха и надграждаха своите умения. Съответно още от самото откриване на училището през 2017 г. започнахме да работим в облачната платформа на Office 365 в асинхронен план, тъй като синхронното обучение се водеше в класната стая в присъствена форма. Поради това не бих казал, че имаше някакви сериозни затруднения и предизвикателства пред екипа, защото колегите вече имаха опит в дизайна на задачите за учениците при проектно базирано обучение в дигитална споделена среда. Единственото, което оставаше, беше да се настроим към спецификите на синхронното обучение в дистанционна среда, което се случи в много бърз порядък и то без да се счупи системата. Така бе в нашия случай. И другото, което много ни помогна, бе това, че работим под собствен тенант, а не под тенанта на Министерството на образованието. Вече бяхме изградили богата библиотека от ресурси и съответно системата не се товареше излишно, тъй като в тенанта на МОН има страшно много потребители. А това понякога създава пречки, но ние нямахме затруднения от техническо естество. "Виваком" е един от техническите сътрудници на проекта.

- Да обясните какво е тенант...
- Това най-общо е регистрацията облака на училището към нашия уебсайт, като така не се налага да се връзваме към по-голяма система. Ние си имаме отделен собствен облак в Office 365, имаме собствен тиймс канал и така не ни се налага да товарим голямата платформа на МОН.

Снимка: Личен архив

- Как виждате бъдещето на дистанционното обучение. Ясно е, че тази година учениците ще завършат дистанционно. В бъдеще време, когато всичко се нормализира, как ще продължи обучението?
- Вижте, в момента предвид пандемията ние започваме да изграждаме живота във формата на новото нормално. Нормализирането и връщането към каквато и да е форма на социално-икономически живот преди пандемията, няма как да се случи в същия формат сега. В този смисъл дистанционното обучение ще стане един наистина, смятам, значим елемент от цялостния образователен процес, защото то много добре отразява и подпомага ученето през целия живот, което е приоритет в рамката на образование на Европейската комисия. Това е нещо необходимо, защото уменията, които развиват в момента нашите ученици чрез дистанционното и самостоятелно учене, са изключително важни за бъдещето им. И вие, журналистите, упражнявате професията си дистанционно и знаете много добре, че това е бъдещето. Говорим и за бъдещето на медиите, и за така наречените професии на бъдещето.
Снимка: ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

- Как си представяте тогава новото образование, новото ново както го нарекохте?
- Реално погледнато, ако се върнем назад в историята - при всяка една криза, дали ще бъде неолитната революция преди 12 хиляди години, или последната индустриална революция, те преформатират образованието. А образованието винаги е съществувало, но самата промяна на условията на съществуване изисква нов набор от умения, които да правят личността успешна. Без да бъда предсказател на бъдещето, считам, че в момента се случва едно ускоряване на процесите, които така или иначе бяха предвидени от Световната банка с хоризонт 2050 г. Говоря за автоматизация на производството, преструктуриране на икономиката, изчезване на някои професии. Този процес бе изключително ускорен. И това, което ще видим може би още догодина, е точно развитието на една все по-обхватна дигиталната среда и свързаните с нея умения като дигитално потребление, защото това е по-лесно, а в следващия етап вече ще говорим за дигиталното творчество. Става въпрос вече да умеем създаваме продукти за своята професия, независимо каква е тя, в дигитална среда.

Снимка: Личен архив

- Да се върнем към опита на учителите и бързата смяна на класната стая с виртуалния й вариант. Обучение по предмети като музика, рисуване, физическо възпитание и спорт определено страдат. Преподавателите имаха проблем поради липсата на личен контакт...
- Да, в дигиталната среда личният контакт малко се губи. Това не се е случвало до момента. Личният контакт изобщо е важен в обучението. Въпреки че във всичко, което казвам, мога да звуча като апологет, като защитник на дигиталната форма на обучение, аз съм наясно, че използвайки опосредствана среда за комуникация - дали ще бъде програмата Teams, или друга - няма голямо значение, но, реално погледнато, в нея се отнема много значима част от невербалната комуникация между учител и ученик. Изследвания на психолози и специалисти по общуването доказват, че човек възприема между 3-10% чисто слухово, а всичко останало е плод на невербалната комуникация и на езика на тялото. Така че това определено е предизвикателство. Истината е, че часовете по физическо възпитание и спорт, по изобразително, по музика пострадаха. Може би това важи най-вече за часовете по физическо възпитание и спорт и то поради липсата на физическо пространство. Иначе не бих казал, че има трудности по отношение на осъществяването на контакт. Да, заниманията са онлайн, но при нас се случва чудесно благодарение на това, че колегите записват видеа, записват тренировки в домашни условия, народни танци и така нататък. И така може да се повиши тонусът на учениците и съответно да им се помогне, предвид обездвижената среда, в която се намират, да поддържат физическа активност. В този смисъл не бих казал, че е значително препятствия това тези дисциплини да се преподават онлайн. Смятам, че всичко е въпрос на това преподавателите да впрегнат технологията в своя полза, защото трябва да сме наясно, че технологията го позволява.

- Колко сме далече от дистанционни матури. И това приложимо ли е, може ли да мислим в тази посока?
- Разбира се, че е приложимо. В крайна сметка някои от световните изпити като TOEFL например (а с този изпит може да се кандидатства във всякакви елитни учебни заведения по света) са онлайн. Няма да открием топлата вода, ако се въведе такъв тип изпити. Има достатъчно добри практики и софтуерни решения, които да гарантират една обективност на провеждането на изпита на високо ниво. Въпросът е да поискаме да направим и тази крачка.

Специален проект на Dir.bg u Vivacom