Американски изследователи създадоха платформа за доставка на лекарства до мозъка с помощта на наночастици. В миши модел на черепно-мозъчна травма учените установяват, че новата система позволява три пъти повече натрупване на вещество в мозъка, в сравнение с конвенционалните методи за доставка, и е терапевтично ефективна, предава technews.bg.

Съвременните подходи за доставяне на терапевтични лекарства до мозъка след черепно-мозъчна травма (ЧМТ) разчитат на кратък период от време след физическата травма на главата, когато кръвно-мозъчната бариера (КМБ) ​​временно е нарушена. След възстановяване на КМБ обаче в рамките на няколко седмици лекарите не разполагат с възможности за ефективно доставяне на лекарства.

"Много е трудно да се получат както малки, така и големи молекули терапевтични агенти, доставени през КМБ", казва Нитин Джоши, автор на изследването, публикувано в Science Advances. "Нашето решение беше да капсулираме терапевтични агенти в биосъвместими наночастици с прецизно проектирани повърхностни свойства, които им позволят да бъдат терапевтично-ефективен транспорт до мозъка, независимо от състоянието на КМБ".

Терапевтичният агент, използван в това изследване, е малка интерферираща РНК молекула (siRNA), предназначена да инхибира експресията на тау-протеин, за който се смята, че играе ключова роля в невродегенерацията. Основният материал за наночастиците е поли (млечно-ко-гликолова киселина) или PLGA - биоразградим и биосъвместим полимер, използван в няколко съществуващи и одобрени от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) продукти.

Изследователите систематично са проектирали и изследвали повърхностните свойства на наночастиците, за да увеличат максимално тяхното проникване през непокътнатата КМБ при здрави мишки. Това е довело до създаване на уникален дизайн на наночастиците, който максимизира транспорта на капсулирана siRNA през непокътнатата КМБ и значително подобрява усвояването ѝ от мозъчните клетки.

Наблюдава се 50% намаление на експресията на тау-протеин при мишки с ЧМТ, които са получили анти-тау siRNA чрез новата система за доставка, независимо дали лекарството е било приложено вътре или извън времевия прозорец на нарушената КМБ. За сравнение, нивото на експресия на тау-протеин не е намалено при мишки, които са получили siRNA с използване на конвенционална система за доставка.