Ново съвместно изследване на астрофизик и неврохирург, направено с помощта на количествен анализ, сравнява две от най-сложните системи в природата: невронната мрежа в човешкия мозък и космическата мрежа от галактики във Вселената. Оказва се, че приликите между двете са смайващи, съобщава сайтът Science Alert.

Астрофизикът Франко Ваца от Университета в Болоня в Италия и неврохирургът Алберто Фелети от Университета на Верона в Италия са прекарали последните няколко години в проучване на приликите между невронната врежа в човешкия мозък и Вселената.

Оказва се, че тя е не само визуална, но и структурна.

"Галактиките могат да се групират в огромни структури (наречени клъстери, суперклъстери и нишки), които се простират в продължение на стотици милиони светлинни години. Границата между тези структури и съседните участъци от празното пространство, наречени космически кухини, може да бъде изключително сложна. Това ни накара да се замислим: по-сложно ли е от мозъка?", споделят учените.

"Това бе отправната ни точка. Човешкият мозък има около 69 милиарда неврони; наблюдаваната космическа мрежа, която наричаме видима Вселена съдържа над 100 милиарда галактики. Сходен е не само броят, но и структурата", разкриват италианските изследователи.

От изследването стават ясни множество сходства. Човешкият мозък и Вселената са подредени в добре дефинирани мрежи, с възли (неврони в мозъка, галактики във Вселената), свързани чрез нишки.

Както невроните, така и галактиките имат типичен радиус на мащаба, който е само малка част от дължината на нишките. А потокът от информация и енергия между възлите е само около 25 процента от масата и енергийното съдържание на всяка система.

Освен това има прилики между състава на мозъка и състава на Вселената. Мозъкът е около 77 процента вода. Вселената е около 72 процента тъмна материя.

Италианските учени са сравнили резени от човешкия мозък и кора в различни увеличения със симулации на космическата мрежа.

Открити били удивителни сходства във флуктуациите на плътността на материята между мозъка и космическата мрежа.

Освен сходната плътност и форми, Вселената и човешкия мозък имали склонност да образуват клъстерни връзки около централните възли. И двамата изглежда имат сходен информационен капацитет.

"Грубо казано това сходство в капацитета на паметта означава, че цялото тяло от информация, която се съхранява в човешкия мозък (например целият жизнен опит на човек), също може да бъде кодирано в разпределението на галактиките във нашата Вселена", споделят изследователите.

Изследването е публикувано във Frontiers in Physics.