Учени от Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) забелязаха следи от неутрино с помощта на детектора с течен аргон, съобщи ТАСС.

Неутриното е субатомна частица с неутрален заряд и изключително малка маса, която се приема за равна на нула. То е пословично трудно за засичане. Резултатът е много важен за международния експеримент DUNE (Deep Underground Neutrino experiment), в който участват 32 държави.

"Първите резултати на детектора PhotoDune са прекрасен пример за това, което можем да достигнем, когато лаборатории от цял свят си сътрудничат", заяви генералният директор на ЦЕРН Фабиола Джаноти.

Детекторът ProtoDune е куб с височина колкото триетажна сграда. Той е пълен с 800 т течен аргон с температура минус 184 градуса Целзий. Предназначен е за фиксиране на следи от неутрино, източници на които са както космически лъчи, така и ускорителят в ЦЕРН. Построяването на детектора отне две години. Втори подобен детектор ще бъде пуснат след няколко месеца.

Когато частиците неутрино влязат в детектора и се сблъскат с ядрата на аргона, произвеждат заредени частици, които оставят следи в течността. Тези следи могат да бъдат видени в три измерения с помощта на специална система.

Целта на експеримента DUNE е да "намери ключа към тайните на неутриното, най-широко представената и най-загадъчната частица материя във Вселената. Частиците неутрино са около нас, но знаем много малко за тях. Частиците неутрино могат да помогнат да бъде намерен отговор на основни въпроси на физиката - защо живеем в свят, в който доминира материята. Казано с други думи, защо въобще съществуваме", поясни пресслужбата на ЦЕРН.

Двата детектора ProtoDune в ЦЕРН са прототипи на значително по-големите по размер модули, които ще бъдат инсталирани в САЩ в рамките на експеримента DUNE. Първият от тях по план трябва да заработи през 2026 г. Учените се надяват да изяснят защо във Вселената доминира материята и да продължат работата по разгадаване на тайните на образуване на неутронни звезди и черни дупки.