Учени заснеха за пръв път свързването и разделянето на атоми, съобщи в. "Дейли мейл". Чрез съвременни микроскопски методи екип от британски и германски учени запечата разпадането на химическата връзка между два атома рений. Скалата е около половин милион пъти по-малка от дебелината на човешки косъм.

Видеозаписът показва свързването и разделянето на двата атома с размери 0,1 и 0,3 нанометра.

Атомите са градивните елементи на света и всичко зависи от това как те си взаимодействат. Благодарение на това взаимодействие се получават експлозии, химическите процеси в човешкото тяло, генерирането на енергия от слънцето.

"Беше удивително ясно видимо как двата атома се движат заедно, с изразена връзка помежду си", каза д-р Къчън Цао от университета в Улм, Германия.

За учените беше важно да проследят как при движението на молекулата рений по нанотръбата, дължината на връзката между атомите се променя, добавя той. Това е знак, че връзката между атомите укрепва или отслабва в зависимост от средата около атомите.

Заснемането на химическите връзки между атомите е голямо предизвикателство заради наноскопичните им размери.

Учените използвали трансмисионна електронна микроскопия за заснемане на връзката.