Човечеството е открило хиляди екзопланети, обикалящи около други звезди. Проучили сме в детайли собствената си Слънчева система, но рядко се откривали система като Земята и Луната.

Животът на нашата планета вероятно не би бил същия без наличието на Луната. Доказателство за това е осеяната й с кратери повърхност. Гледани от далеч двата обекта приличат повече на двойна планетарна система.

Вижте как изглеждат Земята и Луната гледани от други планети >> >> >>

Луната се намира средно на 384 403 километра от Земята. Тя е гравитационно заключена за нашата планета - едната й страна гледа само към нас. Другата страна на Луната ("далечната страна" или "обратната страна") остава винаги скрита от земния наблюдател, освен малки части в близост до хоризонта вследствие на лунната либрация. Далечната страна на Луната е била напълно непозната за човечеството преди космическата ера. 

Обратната страна на Луната понякога е наричана погрешно "тъмна страна". Всъщност тя получава точно толкова количество светлина, колкото и видимата страна, и то точно когато Луната не е видима поради взаимното положение на Земята, Луната и Слънцето.

Гравитационното привличане, което Луната оказва върху Земята, е причина за океанските приливи и отливи. Те са в синхрон с положението на Луната спрямо Земята.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО