Изпитването на Международния термоядрен експериментален реактор (ITER) ще бъде отложено с години, а разходите ще нараснат с 5,4 млрд. щ. долара. Това ще нанесе нов удар върху и без това изключително скъпия проект за термоядрена енергия. Според първоначалния план първата плазма в ITER, който се изгражда във Франция с участието на 33 държави, включително Русия, трябваше да бъде произведена през 2025 година. Сега това е официално признато за невъзможно.

Установено е, че секторите на вакуумната камера, в която трябва да циркулира плазмата, са произведени с неправилни размери. Освен това са установени дефекти при заваряването на тръбите на охладителната система. Тези проблеми поставят под въпрос стартирането на термоядрения синтез като източник на неограничена чиста енергия в обозримо бъдеще.

Новият ръководител на ITER, Пиетро Барабаски, подчерта, че дори и без откриването на дефекти, предишните крайни срокове не са могли да бъдат спазени. "Разбира се, забавянето на ITER не е в правилната посока," заяви Барабаски. "Що се отнася до въздействието на ядрения синтез върху проблемите, пред които е изправено човечеството в момента, не бива да чакаме ядрения синтез да ги реши. Това не е разумно."

Началната фаза на работа, която трябва да започне реакциите деутерий-деутерий за синтез на тритий, е отложена за 2035 г., а пълните изпитания на реактора ще започнат най-рано през 2039 година. Забавянето на ITER може да изведе на преден план частно финансирани проекти за термоядрен синтез, като Commonwealth Fusion Systems и Tokamak Energy, които използват по-малки версии на същия реактор и планират да започнат изпитания на прототипи през това десетилетие.