Играта не се различава по възможности от версиите й за Android и iOS, включително и по цена, която е 6,99 долара, предаде Mobile Bulgaria.

Minecraft Pocket Edition продължава да е една от най-популярните мобилни игри.