Тя е новото Елдорадо за мобилните оператори. 5G мрежата - въжделената мечта, която трябва да стане реалност през 2020 г., ще позволи свързването на милиони предмети, благодарение на ултрабързия пренос на данни. За да заработи обаче, ще са нужни много повече предаватели, с всички произтичащи от това въпроси за здравните последици от сгъстяването на лъченията. Очакваните милиардни печалби от новата технология са способни да заглушат гласа на учените и гражданите, призоваващи за по-задълбочено изследване на възможните щети върху здравето.

Автономни автомобили, дистанционни хирургически операции, пренасяне на видеоизображения със скоростта на светлината, интелигентни градове... Всички тези фантазии ще станат възможни, благодарение на 5G мрежата, чието въвеждане трябва да започне през 2020 г. За време, по-малко от милисекунда (сто пъти по-голяма скорост в сравнение с 4G мрежата), ще стане възможно пренасянето на хилядократно повече данни с обещанието, че новата технология ще "демократизира интернет на предметите" - от битовата техника до "умните градове". Един идеален свят, в който всичко е много по-бързо, по-просто и по-красиво.

На тази съблазън се поддаде и Европейската комисия, според която ще потекат милиарди евро, БВП рязко ще нарасне и ще бъдат разкрити стотици хиляди нови работни места. Действително, в плана си за действие "5G for Europe Action Plan" Комисията вещае истинска "революция",, способна да повиши европейския БВП с 6% и да създаде 1,3 милиона работни места до 2025 г.

Ерата на гигабайта

Според специалистите обаче това е прекомерен оптимизъм, тъй като в Европа състоянието на инфраструктурата и мрежите все още не може да гарантира бързото разгръщане на 5G. Но опитите вече са в ход, въпреки множеството препятствия. Според данните, предоставени от ARCEP (Френската служба за регулиране на електронните съобщения и пощите) и пътната карта, изготвена от министрите на ЕС, 5G мрежата би следвало да заработи до 2020 г. в поне един град на страна членка, а до 2025 г. - да покрие всички големи градове и основните пътни артерии и така да положи началото на ерата на гигабайта.

Вълни, честоти и ленти

За да схванем дързостта на начинанието и да разберем здравните предизвикателства, нека видим как функционира новата технология. Безжичният интернет използва електромагнитни вълни. Този тип вълни се разпространяват в пространството със скорост, близка до тази на светлината или около 300 000 км в секунда. Те могат да пренасят както енергия, така и информация. Различните електромагнитни вълни се отличават по своята честота, т.е. по броя трептения в секунда. Честотата им се измерва в херцове (Hz). Друга характеристика на електромагнитните вълни е тяхната дължина, тоест разстоянието между две трептения на вълната. Тя е обратно пропорционална на честотата.

От военни към граждански цели

Докато 4G мрежата се базира на ленти с честота под 6 GHz, то 5G мрежата ще използва милиметрични вълни (тоест, дължината на вълната варира от 1 до 10 мм) с честота между 30 и 300 GHz. Досега подобни честоти са използвани само за военни нужди. Те имат няколко предимства. Първото е, че са свободни, за разлика от тези на 4G мрежата, които са вече пренаситени. Второ - осигуряват много висок дебит, който прави възможно пренасянето на десетократно, ако не и стократно повече клетъчни данни. Този ускорен дебит обаче е за сметка на скъсения пренос, защото колкото по-голяма е честотата, толкова по-малко е разстоянието, на което може да бъде пренесена информацията. Това налага инсталирането на т.нар. small cells, тоест множество малки антени, монтирани в градската среда, свързани с една мощна антена-майка ( самата тя разположена извън големите градове). Тук на помощ идва друга технология: MIMO (Multiple Input Multiple Output), която също изисква стотици малки антени, способни да осигурят висок дебит при нисък енергиен разход.

Мишел Кориу, специалист по сигурността на мрежите към Института за технологични изследвания b<>com, предупреждава: "Тъй като разстоянието, на което тези small cells могат да пренасят данни - не повече от няколкостотин метра - това неизбежно ще доведе до увеличаване на техния брой. И хората ще бъдат принудени да го приемат".

"Вече няма да има спасение от антените", твърди и Катрин Гуие, председател на независимия Център за информационни изследвания (CRIIREM) във Франция. "Тези многократно по-мощни антени за високите честоти ще бъдат навсякъде - върху покривите на сградите, върху съоръжения от градската среда, разположени на височината на човешки бой".

През 2014 г. рекламната компания JCDecaux SA инсталира 200 small cells на автобусните спирки в Амстердам по поръчка на Vodafone, с цел подобряване на покритието и бързината на връзката за клиентите на фирмата. През 2015 г. JCDecaux създаде специална компания, която да подобри свързаността чрез разполагане на small cells и WiFi. Оттогава JCDecaux Link изгради мрежа от small cells в 10 страни (Германия, Бразилия, Чили, Испания, Франция, Италия, Монголия, Панама, Холандия и САЩ) по поръчка на гиганти като Vodafone, Verizon, Orange, Telefonica и America Movil. Като се има предвид, че бяха монтирани над един милион рекламни пана в повече от 75 страни, можем да си представим какъв е финансовият залог на подобно сътрудничество.

Лошо време за прогнозата за времето

Високите честоти на 5G мрежата предизвикват тревога сред американските учени, тъй като и в момента те се използват от голям брой сателити, основно с военно предназначение. Според сп. "Nature" тези сателити извършват замервания на влажността, атмосферното налягане и температурата, въз основа на които метеоролозите изготвят своите прогнози за времето. Ако 5G мрежата заеме тези честоти, това ще доведе до негативни последици за точността и въобще за достоверността на метеорологичните прогнози. Списанието дава пример с водните изпарения, излъчващи слаб сигнал в атмосферата с честота от 23,8GHz, който сателитите за наблюдение на Земята улавят. Ако някоя от станциите на 5G мрежата излъчва сигнал на същата честота, той ще заглуши този на водните изпарения. И ако учените са съгласни, че и сега е честа практика да се споделя честотният спектър с други потребители, то казусът с 5G мрежата е доста по-сложен. "За първи път сме изправени пред заплаха за "диамантите", както ги наричам, в короната на нашите честоти - онези, които сме длъжни да пазим на всяка цена", обяснява Стивън Инглиш, метеоролог в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

Пренебрегвани тревоги

Но там горе не изглежда да се вълнуват нито от метеорологичните рискове, нито от рисковете за здравето. Примамена от перспективата за силен растеж, и в опит да угоди на индустриалците, Европейската комисия е решена да пренебрегне "принципа на предпазливостта", залегнал в европейското законодателство, който задължава производителя на една нова технология да докаже нейната безвредност преди да я комерсиализира. Всъщност ние все още не знаем какви ще са ефектите от тази нова технология върху човешкото тяло.

През 2017 г. над 170 учени от 37 страни излязоха със становище, че "5G мрежата ще увеличи облъчването с радиочестотни електромагнитни полета". Те настояха за мораториум "докато потенциалните опасности за човешкото здраве не бъдат проучени от независими от индустрията учени".

Още през 2011 г. Международният център за изследване на рака (CIRC) към Международната здравна организация класифицира радиочестотите като "потенциално канцерогенни за човека".

През 2013 г. френската Национална агенция за здравна сигурност препоръча развитието на новите мрежови инфраструктури да става "след провеждане на предварителни проучвания за характеристиките на излъчванията, като отчита натрупванията от вече съществуващите нива и тези, които биха се появили в резултат на новите инсталации".

През 2016 г. държавно изследване на National Toxicology Program доказа, че плъхове, изложени на вълни от 900MHz, развиват тумори. Проучване на френската агенция за безопасност на храните (Anses) през юли същата година потвърди, че "вълните на 5G мрежата упражняват потенциално вредно въздействие върху когнитивните функции и здравето на подрастващите".

Предупрежденията не са от днес. В доклад на НАСА за влиянието на радиомагнитните вълни са описани конкретните физическите симптоми: главоболие, умора, нервно разстройство, болка в мускулите и дори рак. Изследването за потенциалните рискове е направено в далечната 1981 г. По онова време НАСА се безпокои за астронавтите, които често са изложени на мощни електромагнитни вълни по време на космическите полети. Агенцията поверява изготвянето на доклада на лекаря и специалист по електромагнитни полета Jeremy K. Raines. Докладът му е озаглавен "Взаимодействие на електромагнитните полета с човешкото тяло: резултати и теории". През 2014 г. авторът на изследването твърди, че "технологиите са се подобрили", но на въпрос дали електромагнитните вълни представляват опасност за човешкото здраве отговаря: "Това е големият въпрос, на който все още няма отговор. Аз мисля, че са, защото човешко тяло също представлява електромагнитна система. Знаем, че мозъкът излъчва електромагнитно поле, това е енцефалограмата. Знаем също, че сърцето използва електромагнитно поле, това е електрокардиограмата... Но по какъв точно начин външните електромагнитни сигнали интерферират с тези на човешкото тяло? На този въпрос нямаме отговор и трябва да го намерим".

Нужна ли е предпазливост?

Отговорът се съдържа в европейския регламент за облъчването с вълни, който от юни 2017 г. стана по-рестриктивен: европейската директива RED от 16 април 2014 г. изисква тестовете за облъчване на човешкото тяло да се провеждат при разстояние от 5 мм, а не 15-25 мм, както бе досега. Във Франция този дебит на специфично лъчение (DAS) се контролира от Националната агенция за честотите (ANFR). Той позволява да се измери степента на облъчване на потребителите с вълни от мобилните телефони. По-рано производителите на мобилни телефони провеждаха тестовете при различни условия, но никога при контакт с тялото или ухото, в джоба на панталона или в сутиена. Anses уверява, че държавните власти бдят строго за спазването на допустимите стойности на регламентираното облъчване, "независимо от вида на мобилните устройства и при разумно предвидими условия на ползване". Но дали "разумно предвидимите условия" на използване отговарят на "реалните условия"? Това е въпросът.

Лабораторни мишки

С този въпрос смята да се заеме CRIIREM: "За пореден път ще ни натрапят технология, която засяга всички граждани и потенциално застрашава тяхното здраве", коментира председателят на института Катрин Гуе. Според председателя на френската неправителствена организация "Robin des toits" Пиер-Мари Тевнио "липсват надеждни изследвания за здравния ефект преди въвеждането на новата технология. Ще бъде извършен експеримент в реално време върху населението. Ние сме новите лабораторни мишки".

Ани Жан Саско, която е и координатор на петицията срещу въвеждането на 5G мрежата в Европа и специалист по онкологични заболявания е на мнение, че "проблемът с 5G мрежата е сходен, дори много по-сериозен, от вече констатираните проблеми с първото поколение мобилни телефони с импулсни вълни. Жините организми не са пригодни да издържат на облъчване с електромагнитни вълни от този тип. И ако клетките биха могли да се приспособят към едно по-продължително облъчване, това не е така при непрекъсната смяна на режима on/ off и при скоростта на 5G мрежата". На теория късите вълни не проникват на повече от 2 мм в организма. Според Пиер-Мари Тевнио обаче "дори и на 2 мм нервната проводимост на повърхността се променя, тъканите се затоплят, да не говорим, че колкото по-голямо е съотношението тегло/обем, толкова по-силно е облъчването. Така че е съвсем резонно да се запитаме какъв ще е ефектът при децата и при някои животински видове, обитаващи градовете, като насекоми, птици, пчели...

Впрочем, милиметричните вълни са тествани като несмъртоносно оръжие в САЩ. През януари 2007 г. едно военно-въздушно подразделение на американската армия е оборудвано с Active Denial System (ADS) - мощен излъчвател на милиметрични вълни, който се използва за разпръсване на тълпи. ADS насочва сноп от електромагнитни вълни с честота от 95 GHz към целта. Когато вълните достигат кожата, енергията им се трансформира в топлина при контакта с молекулите на водата в епидермиса. Импулс от 2 секунди загрява кожата до температура около 55 градуса по Целзий, предизвиквайки усещане за болезнено изгаряне. Излъчваните от ADS милиметрични вълни с тази честота могат да бъдат управлявани и проникват на дълбочина от само 0,4 мм в кожата, без да предизвикват изгаряне. Само при продължителност на облъчването от 250 секунди може да се предизвика изгаряне на кожата. След като американската армия използва тези вълни като оръжие, интересно как ще се отрази на метаболизма ежедневното излагане на подобен тип лъчение?

Вредните ефекти от 5G мрежата са доказани

"Има хиляди научни публикации, които доказват наличието на вредни ефекти. Те са публично достъпни в различни сайтове като, например, Electronic Radiation Safety на университета в Бъркли, САЩ. Тези ефекти са многобройни - шум в ушите, загуба на внимание, болки в главата, световъртеж, възпаление на очите, депресия, нервно напрежение, хронична умора, често боледуване и т.н. Вредни ефекти са установени при птиците, при мишките и плъховете, при насекомите (пчели, мравки, мухи), както и при червеите и бактериите", споделя Даниел Фавр, доктор по биология. През ноември 2018 г. излезе мащабно изследване, проведено върху лабораторни животни в САЩ за риска от рак вследствие на облъчване с мобилен телефон. Изследването, което е част от Националната програма по токсикология и е проведено по поръчка на Департамента по здравеопазване, струва над 25 милиона долара и продължава над 10 години. То разкрива, че радиацията от клетъчните телефони води до увеличаване на раковите заболявания при плъховете. В резултат на облъчването нараства броят на глиалните тумори в мозъка и на редките злокачествените шваноми на сърцето. Регистрирани са също така и тумори на надбъбречните жлези. Време е обществото да бъде информирано, че облъчванията от мобилните телефони могат да причинят рак при човека", твърди биологът. Мари-Клер Камерц, която е сред подписалите се под апела за мораториум върху 5G мрежата, заедно с още 180 учени от целия свят, е наблюдавала ефекта от облъчването върху насекоми и твърди, че вълните "увреждат всички структури и функции на организма, което обяснява защо има все по-малко насекоми, по-малко полени и все повече уморени хора, повече аутисти и т.н...."

Принципът на предпазливост

Във Франция със закона за пчелите бяха въведени някои предпазни изисквания към мобилните оператори, като например провеждането на задължително обществено обсъждане два месеца преди инсталирането на нов предавател. С приетия през юни 2018 г. закон за разширяване на жилищното строителство, устройството на територията и информационните технологии те бяха отменени.

След отказа на Франция да приложи принципа на предпазливостта, швейцарите решиха да действат на своя глава. Няколко кантона спряха въвеждането на 5G мрежата след онлайн-петиции за налагане на мораториум, въпреки че Швейцария е сред първите държави, поръчали изграждането на такава мрежа.

Подобен е и примерът на гръцкия град Патрас, избран за тестване на 5G мрежата, след като инициативен комитет от граждани разкри, че предстои инсталирането на 50 000 допълнителни антени. Общинските власти бяха принудени да отменят проекта заради твърденията на учените за потенциалните вредни въздействия върху здравето на местните жители.

Животът или дебитът

Междувременно френската Национална агенция по честотите (ANFR) одобри поставянето на 21 нови 5G експериментални станции в лентовия диапазон от 3,5 GHz, с което общият брой на тези съоръжения във Франция достигна 78. На 10 март т.г. астрофизикът Орелиен Баро отправи следното предупреждение на страницата си във Фейсбук: " Изграждането на 5G мрежата вече се подготвя. Активно. С настървение и нетърпение! ... Ето го архетипът на това, което ще ни доведе до катастрофата... Въпросът не е в това дали да бъдат построени нови ядрени централи и ветропаркове, за да захранват всичко това. Въпросът е как да озаптим този самоубийствен бяс за създаване на материални потребности, без оглед на опустошителното им въздействие върху живите същества. Дори при съвършено "чисти" източници на енергия, ефектът от разполагането ще е пагубен. 5G мрежата убива...Не толкова заради вредното въздействие на вълните върху човешкото здраве. А защото е изкуствено творение на произволно желание с катастрофални последици. Не може да продължаваме да се правим, че тези лудости няма да имат последствия. Ние вече унищожихме 70% от живите същества (при това без кой знае какво глобално затопляне). Какво избираме - живота или дебита на телефонната мрежа? Нещата са (почти) толкова прости."

В Европа се надига съпротива

Навсякъде в Европа тече мобилизация срещу въвеждането на 5G мрежата.

"Няма място за фатализъм. Хората все повече осъзнават силата си: бяха създадени много неправителствени организации, гражданите се информират...". Въпреки бравурните твърдения, че хората чакат с ентусиазъм идването на 5G мрежата, Пиер-Мари Тевнио не смята така. "Появиха се множество петиции, както на регионално, така и на национално ниво. Вече има международни организации и колективи от учени, които бият камбаната. Брюксел например се произнесе наскоро против разполагането на 5G мрежата на негова територия. Значи е възможно!", заключава той.

Превод: "Гласове"

По материали от френския печат