Екип от учени твърди, че цялата Вселена всъщност е изкривена и не се разширява с еднакви темпове. Според тях трябва сериозно да преосмислим представите си за нея.

Субир Саркар, професор в университета в Оксфорд, казва пред New Scientist, че е открил доказателства, според които настоящото ни разбиране за космологията е погрешно.

"Ние сме в много незавидно положение, тъй като повечето от нашите колеги дори не искат да чуят за това", каза Саркар пред онлайн научната агенция.

Идеята, че космосът изглежда до голяма степен един и същ, независимо къде отивате, се нарича космологичен принцип и е доминиращ в науката от поне 5 века.

Според Саркар движението на Млечния път през Вселената манипулира нашите възприятия за нейното разширяване.

"Когато едно животно се забави в голямо стадо, изглежда, че всички останали бягат от него с бързи темпове. По същия начин е възможно от Земята да изглежда, че Вселената се разширява с определена скорост, но това да е по-скоро илюзия", разказва Саркар.

Ученият допълва, че отдалечеността на различни галактики спрямо Земята е все още обект на спекулации.

Саркар не е първият, който предполага, че нашите настоящи модели и правила за космоса не работят. През 2021 г. Алексия Лопес от Университета в Централен Ланкашир откри гигантска линия от галактики, които също нарушават правилата и теориите.

Саркар казва, че приемането на това, че нашите настоящи теории за Вселената не са верни, би означавало мащабно преразглеждане на съществуващата теория. Мнозинството от учените обаче не желаят това.