1 юли е важен ден за жителите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, защото от днес те ще плащат значително по-малко за мобилни услуги (разговори, SMS и мобилен интернет) докато пътуват в другите страни от региона заради пълното отпадане на роуминг таксите, предава Mobile Bulgaria.

С въвеждането на политиката roam like at home потребителите от споменатите страни могат да ползват включените в техния мобилен план услуги без да заплащат допълнително. Отпадането на роуминг таксите се отнася и за ползващите предплатени услуги. Що се отнася до мобилните данни операторите прилагат fair use модел, за да се избегнат злоупотребите.

Както може да се види промяната не засяга България, но всъщност има надежда това да се промени. Отпадането на таксите в страните от Западните Балкани всъщност отваря възможност за постигане на споразумение между тях и Европейския съюз около намаляване на таксите за роуминг, така че очакваме в даден момент да плащаме по-малко за мобилни докато пътуваме в споменатите страни.