Конфигурацията Atos-BullSequana XH2000 на високотехнологичната компания "Атос" е избрана за изграждането на петаскейл суперкомпютъра в България, който е част от мрежата EuroHPC. Проектът за високопроизводителната машина, която ще е една от най-ефективните в Източна Европа, се изпълнява от консорциума "Петаскейл суперкомпютър - България" с водещ партньор "София Тех Парк" АД, съобщиха от научно-технологичния парк. Машината ще бъде позиционирана на територията на технологичния парк.

Договорът за поръчка и доставка на новия суперкомпютър е бил подписан от консорциума "Петаскейл суперкомпютър - България", Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (European High Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC JU) и фирмата доставчик, която е водеща компания в световен мащаб в областта на дигиталната трансформация и производството на HPC.

Компанията "Атос" е била избрана след отправена през март 2020 г. публична покана от страна на EuroHPC JU за участие в процедура за директно възлагане за избор на изпълнител.

Изчислителната мощ на петаскейл суперкомпютъра в България ще позволява да бъдат извършвани повече от 4,4 петафлопс или 4,4 милиона милиарда пресмятания в секунда. Капацитетът на машината е уникален за България и Югоизточна Европа. Включен в мрежата на EuroHPC, той ще даде възможност страната ни да разполага с върхова изчислителна производителност от около 6 петафлопс, което на практика ще позволи обработването в реално време на огромен обем от данни, както и бързото достигане до резултати от обработката им.

Суперкомпютърът ще е един от 5-те петаскейл суперкомпютъра, имащи за цел да надградят изчислителната мощ на Европа. Кандидатурата на българския консорциум "Петаскейл суперкомпютър - България" е била одобрена по процедура на EuroHPC Joint Undertaking, чрез която са били избрани осем европейски локации, на чиято територия да бъдат изградени суперкомпютри.

Основната цел на суперкомпютъра в България е да подкрепи редица научноизследователски и иновационни дейности, да стимулира промишлеността, базирана на използването на технологии за симулиране, моделиране и оптимизация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Системата ще бъде оптимизирана да работи в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, борбата с климатичните промени и др.

Суперкомпютърът е финансиран от бюджета на България и на EuroHPC JU, като общата инвестиция възлиза на 11,5 милиона евро. Очаква се новата машина да е в експлоатация през май 2021 година. Капацитетът на компютърната система в България ще бъде допълнен от още 4 петаскейл суперкомпютри, част от мрежата EuroHPC, които ще бъдат позиционирани на територията на суперкомпютърните центрове: LuxProvide, Люксембург, IZUM, Словения, IT4Innovations National Supercomputing Center, Чехия, Minho Advanced Computing Centre (MACC), Португалия. Други 3 pre-exascale суперкомпютъра ще се намират на територията на суперкомпютърни центрове: CSC - IT Center for Science, Финландия, CINECA, Италия, Barcelona Supercomputing Centre, Испания.