В Китай към 2020 година ще бъде построен най-мощният колайдер в света на стойност над 5 милиарда долара, съобщи ТАСС.

Мястото на строителството на уникалната установка още не е определено, но отсега се знае, че дължината на затворения кръг на ускорителя ще бъде 100 километра. За сравнение Големият адронен колайдер в Швейцария на ЦЕРН е с дължина от 27 километра.

Сумарната енергията на сблъскващите се частици ще бъде 240 гигаелектронволта. И двата цитирани показателя ще поставят световни рекорди.

Концептуалната конструкция на кръговия електронно-позитронен колайдер премина през международни проверки през месец септември. Ускорителят ще има мощност милиони електронволта, което създава уникални условия за изследвания в областта на новите материали и ядрената физика.

В разработката на проекта са взели участие учени от САЩ, Европа и Япония. Те ще се включат също така при строителството на обекта и в изследванията.

Китай инвестира много в наука, а от около година разполага с най-големия радиотелескоп в света.