С най-висок дял сред порталните сайтове, които се посещават от потребителите поне веднъж седмично е www.dir.bg – 89%. На второ място е www.google.com със 79%, а на трето отново се нарежда www.gbg.bg с 30%. Почти същият (30%) е и делът на www.yahoo.com. Изследването сочи, че най-голяма част от потребителите използват интернет предимно за търсене и справки (87.2%), следвани от ползване на електронна поща (84.5%) и информиране с новини (82.2%). Предпочитаната електронна поща е abv.bg (64%), популярна най-вече сред младите под 18 години. Второто място се заема от и-мейл услугите на yahoo.com (32%). Много близки и почти изравнени са дяловете на клиентите на mail.bg, gmail.com и dir.bg (21%, 20%, 20% съответно). Две са основните средства за он-лайн комуникация в Интернет: Skype (63%) и ICQ (60%). Любопитното тук е, че “младият” Skype изпреварва, макар и с малко, класическия “стар” ICQ. (Повече подробности за анкетата - виж линка.)