Паразитите не се радват на добър имидж, но според биолозите те не са по-лоши от бозайниците, рибите или птиците, и също като тях са застрашени от изчезване и трябва да бъдат взети мерки за опазването им, пише "Популярная механика".

Само четири процента от известните паразити могат да заразят хората, а повечето от останалите са важни за околната среда. Те например регулират броя на популациите от различни видове, които в противен случай могат да се превърнат във вредители в резултат на неконтролируем растеж.

Въпреки това към днешна дата на науката е известна само една десета част от паразитите. Повечето от тях остават неизследвани и следователно не попадат в никакви природозащитни програми. Този факт се е оказал достатъчно притеснителен за учени от САЩ, Австралия, Испания и други страни, които са публикували глобален план за защита на паразитите в списанието Biological Conservation.

"Паразитите са невероятно разнообразна група от видове, но ние не осъзнаваме колко ценно е това биологично разнообразие. Целта на тази публикация е да покаже, че губим паразити и функциите, които изпълняват, без дори да ги разпознаваме", казва Челси Ууд от Вашингтонския университет.

Предложеният от учените план съдържа дванадесет цели за следващото десетилетие, една от които е да се идентифицират половината от съществуващите видове паразити.

"Ако видът няма име, ние не можем да го спасим. Повечето животни и растения отдавна имат имена, но досега специалистите са открили само малка част от всички паразити", допълва Колин Карлсън от университета на Джорджтаун.

Учените предлагат да се създаде червен списък с паразити и включването им в изследвания, посветени на биоразнообразието, дигитализирането на колекции от паразити, информирането на широката общественост за надвисналата над тях заплаха, приемане на закони за защитата им и редица други мерки.