Alphabet, компанията-майка на Google, основа компания за разработка на лекарства. Изследванията ще се извършват основно от изкуствения интелект DeepMind.

Създадената и базирана в Лондон фирма Isomorphic Labs ще откриването на лекарства и новите технологии, които могат да помогнат за разработване на медикаменти. 

"Авангардните изчислителни методи и работата на изкуствения интелект ще помогне на учените да изведат работата си на по-високо ниво. Това ще ускори процеса на създаване на нови медикаменти", казва Демис Хасабис, главен изпълнителен директор на Isomorphic Labs и DeepMind.

През 2020 година изкуственият интелект DeepMind предсказа структуратана сгънат протеин, решавайки 50-годишно "голямо предизвикателство". Тогава бе осъзнат потенциала на AI технологията може да проправи пътя за по-добро разбиране на болестите и откриване на лекарства.