Учени от Вашингтонския университет в Сейнт Луис посочиха нова причина за липсата на живот на Марс - според тях планетата е твърде малка, за да задържа големи количества вода в течна форма, съобщи ЮПИ.

Когато преценяват потенциалната обитаемост на една планета, специалистите отчитат предимно разстоянието от звездата й. Според учените от Вашингтонския университет в Сейнт Луис обаче значение има и размерът й.

Известно е, че на Марс някога е имало много вода. Сега повърхността на планетата е суха. Останалата вода е замръзнала, предимно в полярните шапки или в сенките на кратерите.

Американските учени анализират наличието на стабилни изотопи на калия. Той е умерено летлив елемент и те го използват като индикатор за по-летливи съединения като водата. Те изчисляват нивата на калий в 20 марсиански метеорита, открити на Земята. Резултатите показват, че Марс е загубил повече калий и други летливи вещества от Земята по време на образуването си, но е запазил повече летливи вещества от Луната и астероида Веста.

Изследването показва ясна връзка между наличието на летливи елементи и масата на космическо тяло. Затова според ръководителя на изследването Кун Уанг "съдбата на Марс е предрешена от самото начало". Учените твърдят, че има някакъв праг на масата, за да могат скалистите планети да задържат течната вода. Такива планети трябва да са по-големи от Марс.

Тези данни ще бъдат полезни за анализ на планети извън Слънчевата система. Учените настояват, когато се оценява вероятността от живот, да се вземе предвид не само позицията на планетата спрямо звездата, но и нейният размер.