Около 70 процента от микробите на Земята живеят в нейните дълбини, в скали, които преди се смятаха за стерилни, съобщи АФП.

Учени за първи път изчислиха мащаба на този "вътреземен" живот. Стотици специалисти участващи в Дълбочинната въглеродна обсерватория обявиха резултатите от труда си. Според техните изчисления животът под земната повърхност представлява маса от 15 до 23 милиарда тона въглерод, или 245 до 385 повече от тази на седемте милиарда представители на човечеството на повърхността.

За да стигнат до този извод, учените са взели стотици проби под континентите и океаните. Японски кораб, извличащ мостри от дълбочина 2,5 км под морското дъно, е успял да извади неизвестни микроби от слой на 20 милиона години. На сушата учените са взели мостри от мини и са сондирали до 5 км дълбочина. Така те са конструирали модели на екосистемата, която е дълбоко в земните недра и са изчислили приблизително размера на дълбоката биосфера - 2 до 2,3 милиарда кубични километра.

"Това са нови клони в дървото на живота, които съществуват от милиарди години, без да сме знаели за тях", каза Карен Лойд от университета на Тенеси.

Откритието кара много учени да смятат, че е много вероятно животът да се е запазил дълбоко под повърхността и на други планети, като Марс.