Huawei приключва 2021 г. с приходи от 99,86 млрд. долара и нетна печалба от 17,79 млрд. долара, което е увеличение със 75,9 на сто на годишна база, отчитат от технологичната компания.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност на компанията са достигнали 22,38 млрд. долара през миналата година, което e 22,4% от общите ѝ приходи.

Междувременно, общите разходи за научноизследователска и развойна дейност на Huawei през последните 10 години възлизат вече на над 132,4 млрд. долара. Компанията планира да продължи да увеличава инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност през следващите години, се посочва в съобщението.