Женските плъхове и мишките, изложени на същото излъчване, не са развили тумори, изтъква проектодоклад на американската Национална програма по токсикология, цитиран от Ройтерс и БТА.

Макар и интригуващи, резултатите не могат да бъдат прехвърлени автоматично върху хората. Изследванията с животни целят да проверят ефекта от изключително високото излъчване от мобилните телефони, а сегашните ограничения за тази радиация са защитни.

Две 10-годишни изследвания с плъхове и мишки обаче повдигат някои въпроси за излагането на радиация от мобилните телефони.

В изследванията около 6 процента от мъжките плъхове, чиито цели тела са били изложени на най-високото ниво радиация от клетъчни телефони, са развили шваноми - редки тумори на нервната тъкан близо до сърцето, докато животните, които не били изложени на такова облъчване, не развили никакви шваноми.

"Интересното е, че подобни тумори описват от доста време в епидемиологични изследвания с хора, използващи много мобилни телефони. Разбира се, те са в нервите на ухото и близо до мозъка, но видът на туморите е същият, който открихме в сърцата", каза Джон Бучър от екипа.

В изследванията не са наблюдавани често срещани видове тумори.

"Тези проекто доклади ще предизвикат много притеснения, но в същност те няма да променят това, което казвам на хората - данните за връзка между мобилните телефони и рака са малко и досега не сме наблюдавали по-висок риск от рак у хора", заяви д-р Отис Броули от Американското раково дружество. Той допълни, че всички, загрижени от резултатите, трябва да говорят със слушалки.

За разлика от йонизиращата радиация от гама лъчите, радона и рентгена, която може да разруши химическите връзки в тялото и е доказано, че предизвиква рак, мобилните телефони и микровълновите фурни излъчват радиочестотна енергия, вид нейонизираща радиация.

Притесненията за този вид радиация са, че произвежда енергия под формата на топлина и честото излагане на кожата на нея би могло да промени активността на мозъчните клетки.

Туморите в сегашното изследване са се появили само у мъжките плъхове, вероятно защото те са по-големи и са поели повече радиация от женските плъхове и мишки обясни Бучър.

Радиацията от мобилните телефони се разпръсква бързо, затова рискът, ако съществува такъв, ще е за частите от тялото, които са близки до излъчващото устройство.

Изследването е правено с 2G и 3G апарати. Резултатите не важат за 4G и 5G устройства, които използват различни честоти.