"Хората, които правят образование, трябва да измислят бъдещето на обществения ред в България".

"Иновациите в образованието за осигуряване на знания и умения за кръговата икономика и бъдещето ни ще се внедряват от хора, които могат да използват ефективно своето въображение."

"Инвестициите в образованието трябва да са фокус на човешка комуникация"

снимка: Дънди Прешъс Металс

Кои са важните промени в образованието? Какви висшисти са нужни на България? Защо община Челопеч оглавява класацията с най-висок резултат от матурата в държавните зрелостни изпити по български език и литература с оценка 5.02, според последната статистика на Института за пазарна икономика? Как средата за обучение да бъде обратна на средата в Tik-Tok? Кои са качествата, които си струва да бъдат култивирани в младите, преди те да се стремят да бъдат "геолози на Марс" или "разработчици във VR среда"?

Отговори на тези въпроси от първостепенна важност за обществото се намират в новото специално издание на Dir.bg - Дискусионен клуб "Прозрачно управление". Разговорът в него ни напомня, че доброто управление и благоденствието са функция на доброто образование. Характеристиките на добрия пример в образованието обсъждат Николай Кръстев, директор на Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение - "Челопеч", и гл.ас. д-р Николай Христов от катедра "Геология и проучване на полезни изкопаеми в Минно-геоложки университет Св.Иван Рилски.

Когато говорим за управление, за напредък, за иновации, за икономика инвестиции, а и за добър живот - неминуемо свързваме необходимостите на пазара с потенциала на образованието. В този контекст е и тази дискусия.

снимка: Дънди Прешъс Металс

"Младите хора в средното образование трябва да се донаучат да мислят свободно и да изразяват своето мнение. Това е голям проблем. В нашия университет, целта ни е да ги научим да мислят, за да могат това, което научават и знаят - да го прилагат в практиката" - това казва д-р Николай Христов и посочва като доказателство за успеха на университета - оптималната реализация на техните студенти на пазара на труда.

"Училището като посредник между детето и информацията загуби отдавна своята роля. Затова акцентът на обучението днес е комуникацията с младите хора, за да им дадем увереността, че те могат да се справят ментално с предизвикателствата на информацията, която срещат. Те вече я добиват лесно. Дигитализацията по-лесно ще я направим. Но трябва да акцентираме на трансформацията свързана с комуникация между ученик и учител" - според Николай Кръстев. Той посочва и позитивната статистика, според която 96 % от възпитаниците на училището стават и студенти във висшето образование.

снимка: Дънди Прешъс Металс

Д-р Христов от Минно-геоложкия университет дава за добър пример стажантските програми, които дават възможност на образованието да се свързва качествено с бизнеса. Дава и повод за оптимизъм с примерите, в които младите хора развиват бизнес умения, но носят и съзнанието за връзка с природата и нейните ресурси.

"Образованието трябва да отговаря на дневния ред на обществото" - според директора на училището в Челопеч. Той разказва за пътя до Топ 3 на най-успешните частни училища в България според външното оценяване. И акцентира върху профилирането, избора, важността на образованието по български език и литература и общообразователната комуникация с децата, наред със STEM (наука, технологии, инженерство и математика).

снимка: Дънди Прешъс Металс

Образователната среда трябва да дава на младите хора онова, което не могат да получат вкъщи. Да ги научи да решават сложни задачи по ментален път. Подходът към това е училището да не бъде "лесно" и "забавно", а да създава стимули за осъзнато справяне с трудни задачи, обратно на социалните мрежи като Tik-Tok. Около тези важни задачи за образованието се обединяват успешните специалисти.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО