международен екип от изследователи използва хардуера за квантови изчисления Sycamore на Google, за да провери теорията си за съществуването на времеви кристали.

Времевият кристал е понятие предложено в 2012 г. от Франк Уилчек.

Конвенционалните кристали са съставени от повтарящи се единици атоми, разположени в трите измерения - дължина, ширина и височина. При времевите кристали поредицата се наблюдава и в четвъртото измерение - времето. Можем да възприемем времевия кристал и като много странна и противоречаща на законите на физиката форма на материята.

Един времеви кристал може да се нагрява и охлажда по едно и също време. Те могат да трептят без енергия, което ги доближава много до концепцията за перпетуум мобиле.

Или поне така изглежда на пръв поглед. Учените за пръв път доказаха съществуването на странната материя през тази година, а нови експерименти с квантовия компютър на Google потвърждават теорията зад времевите кристали. Въпреки това информацията за тях все още е твърде малко.