Ново проучване разкрива, че наклонът на оста на Земята е възникнал преди 84 милиона години, когато динозаврите са били господарите на нашата планета.

Изследователите анализирали проби от варовик от Италия, датиращи от периода на късната креда (преди 100,5 до 65,5 милиона години). Екипът се натъкнал на доказателства, че Земята е имала около 12 градуса наклон на оста преди около 84 милиона години. Днес той е двойно по-голям.

Причината за промяната на наклона на оста не е удар с метеор, а въртенето на твърдо тяло на планета. Промените са станали без съществени катаклизми, а гледано от космоса "Земята леко се е наклонила", споделят учените.

Наклон на оста е астрономически термин, отнасящ се до ъгъла, сключен между оста на въртене на дадено небесно тяло и нормалата на неговата орбитална равнина. Нарича се още осова инклинация.

Земният наклон на оста е 23,45°. Ориентацията на оста се запазва една и съща в различните части на земната орбита - ефект, пораждащ земните сезони. Когато оста е наклонена в посока към Слънцето, в северното полукълбо е лято, защото получава повече светлина, отколкото южното. В обратния случай, когато оста е наклонена в посока, обратна на Слънцето, южното полукълбо получава повече светлина. Затова, когато в северното полукълбо е лято, в южното е зима и обратно.

Наклонът на земната ос на въртене към еклиптиката, както и ориентацията на самата ос, са непостоянни в дългосрочен план величини. Наклонът на оста варира от 22,5° до 24,5° с период от 41 700 години (бил е: 24,049° през 3300 пр.н.е., 23,443° през 1973 г., 23,439° през 2000 г.).