Високопроизводителните компютри, които осигуряват функциите на автопилот в автомобилите от следващо поколение, могат да се превърнат в толкова мощен източник на въглеродни емисии, колкото и центровете за данни. Това са резултатите от изчисленията, направени от учени от Масачузетския технологичен институт (САЩ).

Авторите на проучването приемат за отправна точка предположението, че до 2050 г. 95 % от автомобилите, т.е. около един милиард превозни средства в света, ще бъдат оборудвани с платформи за автопилот. Ако потреблението на енергия на необходимите бордови компютри е 840 W, то при средно използване от само един час на ден техният общ принос към въглеродните емисии ще бъде сравним с този на DPC през 2018 г. През 2018 г. центровете за данни са допринесли за 0,3% от световните въглеродни емисии - колкото Аржентина.

Учените са съгласни, че заключенията им все още са предимно условни: самите изчисления не са трудни за извършване, но все още има значителна несигурност в суровите данни, тъй като става дума за технологии, които все още не съществуват. Например по-високите (ниво 4 и 5) платформи за автопилот са все още в областта на изследванията и съществуващите алгоритми на дълбоките невронни мрежи трябваше да бъдат взети за основа с показатели за изчислителната мощност, необходима за тяхната работа.

При повечето разгледани сценарии учените установяват, че средната мощност на бордовия компютър не трябва да надвишава 1,2 kW, а ръстът на енергийната ефективност на електрониката трябва да се ускори - тя трябва да се удвоява на всеки 1,1 години, а не на всеки 2,8 години, както е сега. Според изследователите напълно автономните автомобили няма да се появят по пътищата още дълго време, така че все още има време да се реши проблемът с бордовите компютри и свързаните с тях въглеродни емисии.

Сред потенциалните начини за подобряване на ефективността учените посочват специалната конфигурация на бордовите компютри, включваща специализирани хардуерни компоненти и оборудване с общо предназначение, както и оптимизиране на софтуерните алгоритми. И тук е важно да се избягва прекомерното опростяване на системите, за да не се прави компромис с безопасността. Освен това ще трябва да се оцени и приносът на други компоненти, необходими за работата на автопилота, като например камери и сензори, които изобщо не бяха разгледани в това проучване.