Компаниите AMP Robotics и Agrex-Eco са създали демонстрационна площадка за рециклиране в Полша. Тя използва изкуствен интелект и роботи, за да идентифицира и сортира на различни видове хартия, пластмаси и метали.

Подобни системи са изградени в Ирландия и Великобритания, като те доказват все повече високата си ефективност.

"Ние сме взаимно ангажирани да намалим разходите за рециклиране и да подобрим оползотворяването на материалите. Целта ни е да покажем как нашите системи, задвижвани от най-големия набор от AI в индустрията, могат да трансформират сектора на преработката и отпадъците", споделят от AMP Robotics.

Има силно желание за внедряване на изкуствен интелект за по-ефективна преработка на отпадъците в Европа, споделя Яцек Завадзки, главен изпълнителен директор на Agrex-Eco.