Милиони потребители в цял свят продължават да са в очакване да получат надежна широколентова връзка с интернет в своите домове, но може би без да знаят те вече имат достъп до технологията, която ще им помогне. Тази технология се появи на пазара през последните години и започна да се разпространява с бързи темпове и вече е достъпна широко и в България.

Може би вече се досещате, че става дума за мобилните мрежи от пето поколение, които след първите си плахи стъпки вече са достатъчно добре познати, достъпни са на повече места и се ползват от много повече българи. Именно на 5G се разчита все по-масово навсякъде по света и за осигуряване на фиксиран безжичен интернет за дома или т.нар. fixed wireless access (FWA).

В миналото имаше опити за въвеждане на подобни услуги с ползването на други безжични технологии, като например WiMAX, но в повечето случаи те не успяха да се наложат, защото имаха нужда от напълно нова инфраструктура и скъпо крайно оборудване. За сравнение фиксирания достъп до интернет през 5G включва стандартизирана архитектура и ползва широкоразпространени мобилни компоненти.

Подобно предложение в България е 5G Home Internet на Vivacom и то носи много ползи за потребителите, за които ще стане дума в този текст. Както сигурно можете да се досетите с такава услуга можете да получите ултрабърз домашен интернет с ниско времезакъснение на места, в които няма много други опции за това и ползването на кабелна или оптична връзка е скъпо или невъзможно.

Бързо развитие

В края на миналата година Ericsson посочи в своя регулярен Mobility доклад, че над една трета от анкетираните доставчици на услуги в над 100 страни предлагат FWA услуги, а почти една трета от тях го правят през 5G. Компанията прогнозира, че към края на 2022 в света ще има над 100 милиона FWA, като техния брой се очаква да се утрои до 2028 и да надхвърли 300 милиона.

Ericsson посочва, че през 2028 година почти 80% от тези връзки или около 235 милиона ще са през 5G, което показва с какви темпове се развива технологията. Пак по данни от доклада в края на миналата година трафикът на данни през FWA е бил 21% от общия мобилен трафик на данни в глобален мащаб, а към 2028 ще нарасне 5 пъти до почти 130 ексабайта (в 1 ексабайт има 1 млн. терабайта).

https://www.ericsson.com/4ae28d/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2022/ericsson-mobility-report-november-2022.pdf

Запълване на дигиталната пропаст

През последните няколко години на пандемични ограничения и преобладаващо дистанционни работа и обучение стана ясно колко важна е бързата и надеждна връзка с интернет. Тя се оказа ключова за продължаване на функционирането на много области от живота и също така разкри, че има много места, които са дигитална пустиня или области с ограничен или липсващ достъп до широколентов интернет. Причините са различни - липсата на кабелна или оптична инфраструктура, висока цена за инсталирането на такава или пък труден достъп заради отдалеченост.

Тези дигитални пустини ограничават живеещите в тях да се възползват от много от предимствата на цифровизацията и бързата връзка с интернет като достъп до онлайн обучение, възможност за дистанционна работа, достъп до телемедицина и други здравни услуги и т.н. Фиксираният безжичен достъп до интернет през 5G може да се справи лесно с много от тези проблеми, така че да превърне дигитални пустини в оазиси.

Killer приложението на 5G

Всяка нова генерация мобилни мрежи има своето т.нар. killer приложение - онази употреба, която показва по най-добрия начин възможностите на технологията, решава конкретен проблем и бързо получава голямо разпространение. През първите години от развитието на 5G мрежите именно фиксирания безжичен достъп до интернет се очертава като едно от основните им killer приложения, но всички сме наясно, че техния потенциал тепърва ще се развива.

Честно казано за намиращите се в 5G обхват залагането на услуга за фиксиран безжичен интернет е повече от логично решение, защото щом инфраструктурата е налице инсталирането й е пределно лесно - в случая на 5G Home Internet от Vivacom просто поставяте SIM карта в получения 5G рутер и го включвате. След това остава само да свържете с него вашите устройства чрез Wi-Fi или LAN кабел, за да получите бърз и широколентов достъп до интернет.

Основните предимства

Нека разгледаме основните предимства на технологията, която се очертава като основен конкурент на познатите традиционни решения за достъп до интернет като кабелна или оптична мрежа.

- Лесна инсталация. За разлика от останалите методи за достъп до интернет, които разчитат на изградена физическа инфраструктура до обекта, при фиксирания безжичен достъп такава не е нужна. Достатъчно е да се намирате в обхвата на 5G мрежата на вашия доставчик и можете да си осигурите бърз интернет с минимални усилия - както стана дума просто с поставянето на SIM карта и включването на 5G рутера.

- Покритие. При директно сравнение с оптичните мрежи е ясно, че с 5G връзка може да се покрие много по-голяма площ при значително по-малки инвестиции от страна на доставчика на услугата. Вместо да се занимава с прокарване на кабели, което ще отнеме значително повече време и ще е съпроводено с полагането на много повече усилия, компанията има нужда само от своите мобилни кули и надградени 5G базови станции, които да осигурят нужното покритие. Това е особено важно за отдалечени райони, в които ползването на кабели не .

- Надеждност. Липсата на кабели, които довеждат услугата до дома, има и друго голямо предимство - достъпът до интернет е по-надежден и по-лесен за поддръжка, както и по-устойчив на по-екстремни природни активности. Това не е за подценяване, защото непрекъсваемостта на услугата е от ключово значение за много потребители, особено сега, когато все повече от нас работят дистанционно и не задължително в големите населено места.


*Материалът е предоставен и изготвен от Mobile Bulgaria съвместно с Vivacom.