Европейската комисия определи днес шестте най-големи дружества в интернет, които следва да въведат европейските правила в защита на потребителските права. В срок от шест месеца тези дружества трябва да пристъпят към прилагането на правилата. Комисията отбелязва, че е извършила предварителна проверка за нуждата от съответните промени, предава БТА.

Засегнати са дружествата Alphabet (собственик на Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Microsoft (Windows, Skype, LinkedIn).

Комисията е проверила също интернет браузъра на Samsung и пощенската услуга Gmail, но е преценила, че те не попадат в обхвата на съответното законодателство, свързано само с част предоставяните от дружествата услуги.

Новите правила се предвижда да бъдат прилагани за TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, браузърите Chrome и Safari, както и за операционните системи Android, iOS и Windows.

Комисията отчита, че засега на европейските изисквания не отговаря услугите за кратки съобщения между устройствата на Apple, както и търсачката Bing, браузърът Edge и програмите за реклама на "Майкрософт". ЕК си поставя срок от пет месеца, за да завърши тази оценка.

От следващата година ЕК ще може да глобява за нарушения със суми, равни на 10 на сто от годишния световен търговски оборот на дружествата нарушители. При повторно нарушение глобата ще бъде двойна.

Съществуват три основни показателя за определяне на дружествата, попадащи под определението "вратари" в европейското законодателство. Тези дружества следва да имат годишен оборот в Европейското икономическо пространство и да предоставят основна услуга в поне три държави от ЕС на поне 45 милиона месечни активни крайни европейски потребители, на над 10 000 активни бизнес потребители годишно в последните три години.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО