Нов доклад на мрежовата компания Cisco хвърля светлина върху интернет развитието за петгодишен период - от 2017 до 2022 година. Изследването е озаглавено "Visual Networking Index" (VNI) и включва редица количествени показатели за глобалната мрежа.

Прогнозата сочи, че към 2022 г. потребители на интернет ще бъдат 60% от световното население. Към глобалната мрежа се очаква да бъдат свързани над 28 млрд. устройства, като на един потребител ще се падат средно 3,6 устройства, докато през 2017 г. този показател е бил 2,4, предава technews.bg.

Скоростта на широколентовите, мобилните и WiFi мрежите в света ще нарасне почти двойно през разглеждания период. Към 2022 г. световният IP трафик ще достигне 396 екзабайта на месец, спрямо 122 EB през 2017 г. Броят на интернет потребителите пък ще се увеличи от 3,4 млрд. (45% от населението на Земята) до 4,8 млрд. (60%).

Повече от половината свързани устройства през 2022 г. ще са от типа M2M (машина-към-машина), докато в началото на разглеждания период техният дял е бил 34%. В абсолютно изражение става въпрос за 14,6 млрд. връзки през 2022 г., в сравнение с 6,1 млрд. през 2017 г.

Средната скорост на фиксираните широколентови мрежи в света почти ще се удвои за пет години - от 39,0Mbps до 75,4Mbps, докато средната скорост на WiFi мрежите ще нарасне от 24,4Mbps до 54,0Mbps. При мобилните интернет връзки се очаква утрояване на средната скорост до 28,5Mbps, според Cisco Visual Networking Index.

По-рано този месец Международният съюз по телекомуникации (ITU) публикува доклад, съгласно който в интернет влизат 3,9 млрд. души или 51,2% от населението на Земята. В последните 13 години интернет прониква най-бързо в Африка - докато през 2005 г. мрежата са ползвали само 2,1% от жителите на континента, през 2018 г. този показател се е покачил на 24,4%.

Но проникването на интернет в Африка продължава да бъде много по-слабо, отколкото в развитите региони. Така например, достъп до мрежата в Европа имат 79,6% от населението към края на текущата година.

Като цяло в развитите държави делът на хората, които ползват интернет, се е увеличил от 51,3% през 2005 г. до 80,9% през 2018 г., докато в развиващите се страни се наблюдава прогрес от 7,7% до от 45,3% за разглеждания период.