Анализирайки различни изотопи на аргона, марсоходът показа, че се е натрупала по-тежката версия на елемента, а по-леката е намаляла. Това е потвърждение, че значителна част от оригиналната атмосфера на Марс е изчезнала в космоса. Учените мислят, че вероятно до 95 процента от газовата обвивка на Марс, съществувала преди милиарди години, вече е изчезнала. Сред ключовите компоненти в нея сега преобладават по-тежките изотопи.

"Кюриосити" вече демонстрира това с измервания на кислорода, въглеродния двуокис и на водната пара. Новият анализ на съотношението на аргон-36 към аргон-38 е особено показателен, защото елементът е много инертен. На практика няма начин съотношението между двата изотопа да се промени, освен ако по-лекият не отлита в космоса.

"Отдавна чакаме този резултат - каза проф. Сушил Атрея от университета на Мичиган. - Аргонът е химически инертен. Той не реагира с повърхността, не се променя във вътрешността на планетата. Затова е най-чистият и ясен сигнал за изтичане."

Анализът е направен с лабораторията на "Кюриосити" за изследване на проби, която освен скален материал може да проследи и концентрацията на наличните газове в атмосферата. Аргонът съставлява съвсем малка част от атмосферата на Марс - 5,3 части на милион. Изследването показа, че за всеки атом аргон-38 в нея има 4,2 атома на аргон-36. Съотношението е едно към 5,5 за атмосферата на Слънцето и Юпитер, а те се смятат за показателни за времето, когато се е оформила Слънчевата система.

Тъй като Марс няма общо магнитно поле, което да защитава атомите и молекулите от атмосферата да не бъдат отнасяни от слънчевия вятър, най-леките им версии еродират по-лесно. Данните от "Кюриосити" са много прецизни за разлика от големите неточности при предишните измервания със сондите "Викинг" от 70-те години на миналия век и от изследваните марсиански метеорити.
Установеното е важно, защото ако в миналото атмосферата е била по-плътна, е възможно на повърхността на планетата да е имало стабилна форма на течна вода, която създава условия за поява на живот.