Учените направиха прогнози за това как ще изглеждат последните дни на нашата Слънчева система и кога ще се случат те.

Първоначално астрономите смятаха, че Слънцето ще се превърне в планетарна мъглявина - светещ мехур от газ и космически прах - докато доказателствата не показаха, че звездата ни няма необходимата за това маса. В последствие обаче бяха намерени доказателства в подкрепата на старата теза.

Слънцето е на около 4,6 милиарда години - измерено по възрастта на други обекти в Слънчевата система, които са се образували приблизително по същото време.

Въз основа на наблюдения на други звезди астрономите прогнозират, че Слънцето ще достигне края на живота си след още 10 милиарда години.

Преди това ще се случат други съществени неща.

След около 5 милиарда години Слънцето трябва да се превърне в червен гигант. Ядрото на звездата ще се свие, но външните й слоеве ще се разширят до орбитата на Марс, поглъщайки нашата планета в процеса.

Що се отнася до човечеството, то може да преживее още 1 милиард години на планетата. Причината за това е, че яркостта на Слънцето ще се увеличи, правейки температурите негодни за живот.

Изследвайки други звезди, учените стигат до извода, че 90 процента от подобните на Слънцето светила еволюират от червени гиганти в бели джуджета и след това да завършват като планетарни мъглявини.

"Когато една звезда умира, тя изхвърля маса от газ и прах в космоса. Обвивката може да бъде до половината от масата на звездата. Това разкрива ядрото на звездата, което към този момент работи без гориво преди окончателно да умре", обясни астрофизикът Алберт Зийлстра от университета в Манчестър в Обединеното кралство, един от авторите на статията.

"Едва тогава горещото ядро кара изхвърлената обвивка да свети ярко за около 10 000 години - кратък период в астрономията. Но това прави планетарната мъглявина видима. Някои са толкова ярки, че могат да се видят от изключително големи разстояния - десетки милиони светлинни години. Преди края си подобни звезди биха били невидими на такова разстояние", допълва ученият.

"Данните казват, че можете да получите ярки планетарни мъглявини от звезди с ниска маса като Слънцето, моделите твърдят, че това не е възможно", разказва ученият. Това според него означава, че моделите имат нужда от осъвременяване, а бъдещето на Слънцето става по-лесно за прогнозиране.

Планетарните мъглявини са сравнително често срещани в наблюдаваната Вселена, като известните са мъглявината Хеликс, мъглявината Котешко око, мъглявината Пръстен и мъглявината Мехур.