17-11-2017 20-11-2018
Астронавти от Индевър излязоха в открития космос
Откриха гигантски блуждаещи планети
Откриха годна за живот планета
Нова програма ще търси извънземни
Лазери заменят свещите за коли
Лаптоп се зарежда от слънчевата светлина
Откриха минерал, по-стар от Земята
Физици създадоха най-точния часовник в света
Печатат E-Ink дисплеи на тъкани
НАСА потвърди Теорията на относителността
Китай работи за „слънце, направено от човека“
Устройство предава целувка по интернет
Създадоха робот – просяк
Погрешното количество сън състарява мозъка
Рекорд в ефективността на слънчева клетка
Откриха oгромен облак от спирт в Космоса
Превръщат прозорците в електроцентрали
Телескоп ще търси извънземни в Космоса
Минаваме и на технологична диета
Прах улавя радиоактивни частици