Използването на автономни и свързани електрически превозни средства е най-лесно забележимата от всички възможности. В тази сфера изкуственият интелект ще катализира прехода към „мобилност на поискване”, пише GreenTech.bg, позовавайки се на новия доклад на Forum-PwC.

Чрез оптимизиране на трафика по улиците, алгоритмите за екологично управление и системите за споделено пътуване транспортните системи ще могат значително да намалят своите вредни емисии.

При разпределените енергийни мрежи AI може да усъвършенства предсказуемостта на търсенето. Това на свой ред ще доведе до по-адекватно предлагане на енергия. Умните енергийни системи ще дадат ръст на системите за съхранение на енергия, ще подобрят ефективността на мрежите, ще усъвършенстват управлението на натоварването. Същевременно така ще се интегрират възобновяемите енергийни източници и ще се постигне по-добро ценообразуване.

Интелигентните селскостопански системи
могат да се развиват чрез изкуствен интелект и роботиката. Тук роля могат да изиграят системите за събиране на данни, автоматизирано вземане на решения и извършване на корективни действия. Умните технологии в селското стопанство могат да откриват заболяванията при растителните култури с по-голяма скорост и ефективност от най-добрия фермер. Те могат да осигурят навременно хранене на животните във фермите – спестявайки вода, торове и пестициди и създавайки по-малко отпадъци.

Друг начин, по който AI може да помогне за опазването на планетата, според доклада, е чрез интелигентен отговор на болестите и епидемиите.

Анализите, симулациите и данните в реално време за природни бедствия могат да подобрят подготовката за реагиране при подобни извънредни ситуации и съответно реакцията при настъпването им, включително ранните предупреждения.

Интелигентните, свързани градове могат да се превърнат в следващата сфера на иновация с активното участие на AI. Технологиите могат да помогнат при зонирането, изграждането и управлението на градските ресурси.

Подобрената реалност и виртуалната реалност могат да се използват и за предоставяне на данни в реално време за енергията, потреблението на вода и трафика.

Въоръжени с изкуствен интелект, цифровите геопространствени платформи за управление могат да позволят екосистемите да бъдат наблюдавани и контролирани, моделирани. Това може да е предпоставка за справяне с проблеми като незаконна сеч и обезлесяване, добив на вода, риболов и бракониерство.

Разбира се, всичко това са потенциални приложения. Дали те ще бъдат приложени разумно и адекватно е въпрос на решение от страна на… естествения интелект.